Front Morges

08.11.2018
Zjednoczenie Narodowe-Front Morges. Wiec z okazji Święta Żołnierza w Warszawie; przemawia płk Izydor Modelski. Lipiec 1936 r. Źródło: NAC Zjednoczenie Narodowe-Front Morges. Wiec z okazji Święta Żołnierza w Warszawie; przemawia płk Izydor Modelski. Lipiec 1936 r. Źródło: NAC

Po śmierci Piłsudskiego w 1935 r. rządy sanacji nabierały coraz bardziej autorytarnego charakteru – bazującego paradoksalnie na micie Marszałka. 17 lutego 1936 r. opozycja podjęła próbę połączenia sił, by kontrować ograniczające demokrację zapędy rządzących. Tego dnia w szwajcarskim domu Ignacego Paderewskiego w miejscowości Morges podpisano porozumienie, nazwane później Frontem Morges. W grupie tej znalazły się tak istotne postaci, jak m.in. Józef Haller, Władysław Sikorski, Wojciech Korfanty, Karol Popiel czy Marian Żegota-Januszajtis.

Pod względem politycznym był to klasyczny obóz demokratycznego Centrum. Objął Chadecję, Narodową Partię Robotniczą oraz część ludowców – akcesu odmówiło zarówno Stronnictwo Narodowe, jak i Polska Partia Socjalistyczna. Zarówno w związku z emigracyjnym charakterem Frontu Morges, jak i targającymi nim rozbieżnościami w kwestii koncepcji obóz nie odegrał poważniejszej roli w polityce RP, choć – jak czas pokazał – jego postulaty świadczyły o doskonałym instynkcie społecznym. Przestrzegano np. przed radykalizacją nastrojów i skrętem zarówno w stronę faszyzmu, jak i komunizmu; podkreślano konieczność bliższego sojuszu z Czechosłowacją, Rumunią i Francją; domagano się demokratyzacji życia w kraju przez rozpisanie nowych wyborów do Sejmu.

Front Morges wydawał pisma „Odnowa”, Zwrot” oraz „Nowa Rzeczpospolita” (później „Nowa Prawda”), doprowadził do połączenia Chadecji z NPR w Stronnictwo Pracy, w czasie II wojny światowej zaś jego myśl polityczna odcisnęła się na działaniach rządu emigracyjnego.
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL