Okupacja niemiecka

15.11.2019 aktualizacja 16.11.2019

Konferencja nt. losów polskich Żydów w początkach okupacji niemieckiej – od poniedziałku w Warszawie

Konferencja „Początki okupacji nazistowskiej. Ciągłość i zmiana w życiu polskim i żydowskim 1939–1941” Konferencja „Początki okupacji nazistowskiej. Ciągłość i zmiana w życiu polskim i żydowskim 1939–1941”

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona m.in. losom polskich Żydów w początkach okupacji niemieckiej rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. Podczas dwudniowej konferencji poruszona zostanie także kwestia porównania pamięci polskiej i żydowskiej.

Organizatorem konferencji pt. "Początki okupacji nazistowskiej. Ciągłość i zmiana w życiu polskim i żydowskim 1939-1941" jest Muzeum Getta Warszawskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich, Żydowskim Instytutem Historycznym, European Network Remembrance and Solidarity oraz berlińskim Touro College.

Konferencja będzie odbywać się w poniedziałek w Żydowskim Instytucie Historycznym, a we wtorek w Centrum Konferencyjnym Zielna (6. piętro).

CZYTAJ TAKŻE

W pierwszym panelu specjaliści z Polski i Izraela przybliżą tragiczne położenie ludności żydowskiej w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej w Polsce na przykładzie losu żołnierzy żydowskich z Poznańskiego, mieszkańców gett z dystryktu radomskiego i lubelskiego, a także gmin żydowskich z małych miasteczek w świetle świadectw z archiwów Oneg Szabat. Następne wystąpienia poświęcone zostaną wybranym aspektom życia pod okupacją niemiecką, takim jak organizacja pracy przymusowej w początkowym okresie wojny, rywalizacja sportowa ludności żydowskiej i nieżydowskiej na Górnym Śląsku i różnice w traktowaniu społeczności polskiej i żydowskiej na przykładzie dystryktu lubelskiego.

W części poświęconej niemieckiej polityce ludnościowej wobec różnych grup etnicznych wygłoszone zostaną referaty na temat Niemieckiej Listy Narodowej i technik separowania Polaków od Niemców, prześladowań Romów w pierwszych miesiącach okupacji oraz położenia volksdeutschów w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie dystryktu krakowskiego. Pierwszy dzień obrad zamknie sesja specjalna poświęcona nowej encyklopedii getta warszawskiego przygotowywanej przez Żydowski Instytut Historyczny.

Drugi dzień obrad będzie dzielił się na trzy sekcje merytoryczne poświęcone kolejno porównaniu pamięci polskiej i pamięci żydowskiej, dziejom polskich Żydów w Związku Sowieckim do 1941 roku oraz badaniom przyczynkarskim do historii getta warszawskiego.

W pierwszym panelu konferencyjnym omówione zostaną wspomnienia dziecięcych robotników przymusowych z perspektywy polskiej i żydowskiej, percepcja tzw. Polenaktion wśród obecnych mieszkańców Zbąszynia, a także stosunki polsko-żydowskie w pierwszym okresie okupacji oraz życie w oblężonej Warszawie na podstawie wybranych pamiętników.

ZOBACZ TAKŻE

Druga sekcja koncentrować się będzie wokół zagadnień poświęconych działalności kibucu w Wilnie, na losie ludności żydowskiej Wschodniej Polski pod okupacją sowiecką oraz na stanie świadomości mieszkańców Związku Sowieckiego na temat prześladowań ludności żydowskiej w okupowanej Polsce.

W ostatnim panelu omówione zostaną zmiany przestrzenne zachodzące w Warszawie podczas okupacji na przykładzie kart pocztowych, przywództwo religijne rabina R. Szapiro w Warszawie w pierwszych miesiącach wojny, stosunek polskiego podziemia do ludności żydowskiej w stolicy oraz harcerska akcja pomocy dla mieszkańców getta warszawskiego znana pod kryptonimem "Akcji Żet".

Całość konferencji podsumuje prof. Daniel Blatman z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.

Organizatorzy podają, że konferencja wpisuje się w obchody 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Chcą oni pokazać rezultaty najnowszych badań naukowych poświęconych polityce niemieckiej w pierwszych latach okupacji i poruszyć problem pamięci o tych wydarzeniach.

Sesje zostaną poprowadzone w językach polskim i angielskim (organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne). Konferencja ma charakter otwarty.(PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ wj/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL