Stalinizm

05.11.2012 aktualizacja 14.07.2016

Konferencja o sowieckich obozach dla jeńców wojennych - od wtorku w Łodzi

Najnowsze wyniki badań dotyczące obozów NKWD dla jeńców wojennych i internowanych w latach 1939-1956 przedstawią we wtorek i środę na międzynarodowej konferencji w Łodzi historycy z Polski, Finlandii, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Węgier.

Według dr. Jerzego Bednarka z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który jest głównym organizatorem sesji pn. "Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych w latach 1939-1956", udział badaczy z ośmiu krajów europejskich pozwoli "ocenić mechanizm i skalę stosowanych represji przez Sowietów wobec przedstawicieli różnych narodów".

Jak informuje historyk z IPN, we wtorek, pierwszego dnia konferencji, wygłoszone zostaną referaty dotyczące m.in. oceny sowieckiej polityki wobec jeńców z różnych krajów wziętych do niewoli między rokiem 1939 a 1945, a także w latach późniejszych.

Podczas konferencji dowiedzieć się będzie można np. o obozach specjalnych NKWD, o węgierskich jeńcach wojennych, którzy znaleźli się w obozach sowieckich w latach 1945-1955, a także o Japończykach, którzy w latach 1946-1949 trafili do obozów jenieckich na terytorium sowieckiej Ukrainy.

Dowiedzieć się będzie można np. o obozach specjalnych NKWD, o węgierskich jeńcach wojennych, którzy znaleźli się w obozach sowieckich w latach 1945-1955, a także o Japończykach, którzy w latach 1946-1949 trafili do obozów jenieckich na terytorium sowieckiej Ukrainy.

Drugiego dnia naukowcy mówić mają m.in. o obozie śmierci w Turkmenii, Polakach z Wileńszczyzny, którzy znaleźli się w obozie w Donbasie, a także o losach arystokracji polskiej internowanej w Związku Sowieckim w latach 1945-1947.

Marzena Kumosińska z IPN w Łodzi w rozmowie z PAP przypomniała, że tegoroczne spotkanie będzie kontynuacją dyskusji rozpoczętej przed rokiem podczas międzynarodowej konferencji "Sowiecki system obozów i więzień. Forma represji politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku".

„Ubiegłoroczne przedsięwzięcie miało podobnie jak tegoroczne charakter naukowy, jednak wśród słuchaczy poza środowiskami akademickimi znaleźli się przedstawiciele środowisk kombatanckich i kresowych, m.in. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego i Związku Sybiraków. Widać wśród tych ludzi zainteresowanie zagadnieniami mającymi niegdyś pośredni choćby wpływ na ich losy, widać potrzebę poznania szerszego kontekstu wydarzeń, o które w przeszłości otarli się oni sami lub ich bliscy" – wyjaśniła Kumosińska.

Partnerami oddziału IPN w Łodzi przy realizacji sesji są: Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Patronat medialny nad konferencją objęły m.in. Polska Agencja Prasowa i portal historyczny www.dzieje.pl. (PAP)

jaw/ wmk/ ls/ mag/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL