Solidarność

11.01.2019

Ks. prałat Eugeniusz Dryniak odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odznaczył w piątek w Nowym Zagórzu (Podkarpackie) Krzyżem Wolności i Solidarności ks. prałata Eugeniusza Dryniaka, kapelana rzeszowskiej Solidarności w latach 80. ub. wieku.

Krzyż Wolności i Solidarności to odznaczenie państwowe, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym działaczom opozycji z lat 1956–89, na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej.

W imieniu prezydenta odznaczenie wręczył marszałek Sejmu. Jak podkreślił Kuchciński, Krzyż Wolności i Solidarności jest symbolem wdzięczności dla tych, którym zawdzięczamy naszą wolność.

„Ks. prałat Eugeniusz Dryniak to zasłużony patriota. W latach 80-tych był kapelanem Solidarności w Rzeszowie, a później w Przemyślu. Głosił odważne kazania patriotyczne, współorganizował we własnym mieszkaniu spotkania działaczy podziemia” – wyjaśnił marszałek Sejmu.

Dla księdza prałata Eugeniusza Dryniaka, który jest proboszczem parafii w Nowym Zagórzu, to już trzeci ważny dowód uznania za patriotyczną działalność dla Polski. Wcześniej kapłan został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich).

W latach 1983-87 ks. Dryniak m.in. współorganizował działalność wydawniczą i kolportaż podziemnej prasy lokalnej i ogólnopolskiej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych” i „Hutnika”. Jego mieszkanie służyło jako magazyn papieru i matryc oraz punkt rozdziału prasy i wydawnictw podziemnych.

W latach 1983-89 kapłan był również współorganizatorem i przewodnikiem duchowym pielgrzymek „Solidarności” rzeszowskiej i przemyskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Współorganizował wyjazdy do Warszawy z okazji wizyt Jana Pawła II w Polsce, a także na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki.

Pełnił też funkcję kapelana Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. W latach 1987-89 był członkiem redakcji „Roli Katolickiej”. (PAP)

autor: Wojciech Huk

huk/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL