Polska po 1989 roku

27.06.2018

M. Szpytma: decyzja o zmianie ustawy o IPN to suwerenna decyzja rządu i parlamentu

Decyzja o zmianie ustawy o IPN jest suwerenną decyzją rządu i parlamentu. Przyszłość pokaże, w jakim zakresie zmiana trybu karnego na cywilny, jeśli chodzi o ściganie za przypisywanie  narodowi polskiemu zbrodni III Rzeszy Niemieckiej, będzie skutecznym narzędziem - uważa zastępca prezesa IPN Mateusz Szpytma.

"IPN nie jest podmiotem, który uczestniczy w procesie legislacyjnym. Jest instytucją państwową powołaną przez parlament do realizacji konkretnych, w naszym wypadku wielokrotnie poszerzanych, zadań" - napisał Szpytma, poproszony przez PAP o komentarz do rządowej nowelizacji ustawy o IPN, przyjętej w środę przez Sejm. 

"Rada Ministrów ma pełne prawo do składania propozycji w zakresie rozwiązań ustawowych. Wynika ono wprost z konstytucyjnie opisanej procedury legislacyjnej. Rządowi przysługuje prawo do inicjatywy ustawodawczej, a suwerenny parlament podejmuje decyzje" - dodał wiceprezes IPN.

"Decyzję o zmianie tej ustawy uważam za suwerenną decyzję rządu oraz parlamentu. Z pewnością została ona poprzedzona analizami. Nie będę jej szerzej komentował" - podkreślił.

Jednocześnie, jak zauważył Szpytma, trudno powiedzieć, "jak skuteczny byłby tryb karny", zapisany w styczniowej nowelizacji ustawy o IPN. "Funkcjonowanie tych zapisów, które w ostatnich miesiącach były tak szeroko komentowane, jest na tyle krótkie, że nie pozwala na porównywanie trybu karnego i trybu cywilnego. Przyszłość pokaże, w jakim zakresie tryb cywilny będzie skutecznym narzędziem" - skomentował.

Obecna nowelizacja ustawy o IPN uchyla art. 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie publicznie i wbrew faktom polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność m.in. za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką.

Rządowa nowelizacja ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary była rozpatrywana w środę przez Sejm w trybie pilnym. Została przegłosowana przed południem, po czym trafiła do senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji, a od godz. 14 debatuje nad nią Senat. W debacie bierze udział premier Mateusz Morawiecki.

W uzasadnieniu zmian w noweli o IPN podkreślono, że "bardziej efektywnym sposobem ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego, biorąc pod uwagę cel ustawy, będzie wykorzystanie narzędzi cywilnoprawnych".(PAP)

autorka: Martyna Olasz

oma/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL