Polski wywiad

23.08.2019
Od lewej: Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Marian Rejewski. Poznań, lata 30. XX w. Fot. PAP/Reprodukcja Od lewej: Henryk Zygalski, Jerzy Różycki i Marian Rejewski. Poznań, lata 30. XX w. Fot. PAP/Reprodukcja

Brytyjscy historycy przyznają dzisiaj, że gdyby nie polski wywiad, wojna trwałaby kilka lat dłużej. Należał do najlepszych w całym alianckim obozie. W połowie 1943 r. polskie służby dysponowały 30 siatkami szpiegów w okupowanych i neutralnych państwach Europy.

Jeszcze przed wybuchem wojny polscy kryptolodzy rozpracowali niemiecką maszynę kodującą „Enigma”. Wywiad polski dysponował również gęstą siatką wywiadowczą, którą podczas wojny udało się nie tylko w dużej części utrzymać, lecz i rozbudować. Po upadku Polski w 1939 r. centrala wywiadu została ewakuowana najpierw do Francji, następnie do Wielkiej Brytanii. Polski wywiad ściśle współdziałał z Brytyjczykami oraz Amerykanami. Zdobywał informacje o siłach zbrojnych i potencjale wojennym państw Osi oraz dokonywał oceny ich sytuacji polityczno-militarnej. 

Najważniejszym ogniwem w ramach polskich służb specjalnych był wywiad ZWZ-AK, który według aliantów był najlepszą służbą wywiadowczą w Europie. Dostarczył wielu informacji o III Rzeszy, opatrzonych klauzulą „ściśle tajne”. Często raporty od Polaków były jedynym źródłem informacji. Polacy zarysowali ideę niezwykle skomplikowanej i rozbudowanej akcji o globalnym zasięgu. Nazwano ją „Akcją Kontynentalną” i prowadzono głównie w krajach okupowanych oraz w państwach neutralnych, gdzie była liczna Polonia, oraz w ścisłej współpracy z Brytyjczykami.

Polski wywiad we Francji przygotowywał opracowanie, którego użyto podczas lądowania w Normandii. Jednym z największych osiągnięć polskiego wywiadu było wykrycie poligonu doświadczalnego w Peenemünde oraz informacji dotyczących prób z broniami V-1 i V-2. Polskie informacje umożliwiły zbombardowanie tych ośrodków. Polacy dostarczyli też bezcennych informacji, dzięki którym przygotowano operację lądowania wojsk sprzymierzonych w Algierii i Maroku o kryptonimie „Torch” w listopadzie 1942 r. 
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL