Polskie formacje wojskowe na Zachodzie 1914-1918

29.06.2011 aktualizacja 31.08.2016
Armia Polska we Francji. Generał Józef Haller (drugi z prawej) składa przysięgę jako naczelny wódz. Źródło: NAC Armia Polska we Francji. Generał Józef Haller (drugi z prawej) składa przysięgę jako naczelny wódz. Źródło: NAC

4 czerwca 1917 r., w skutek zabiegów środowisk polskich, w tym Polskiego Komitetu Narodowego i Komitetu Wolontariuszy Polskich,  prezydent Francji Raymond Poincare wydał dekret o powołaniu Armii Polskiej we Francji

Akcję werbunkową oparto o polską emigrację we Francji, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i jeńców polskich z armii austriackiej i niemieckiej.

W grudniu do Francji dotarła pierwsza duża grupa ochotników zza oceanu. 10 stycznia 1918 r. powstał 1 pułk strzelców. Wiosną rozpoczęto formowanie kolejnych pułków. W czerwcu utworzono 1 Dywizję Strzelców Polskich. W lipcu dywizja liczyła ponad 10 000 żołnierzy i oficerów.

4 październiku na czele Armii stanął gen. Józef Haller, przybyły do Francji z Rosji.

W działaniach bojowych uczestniczył tylko 1 pułk, który walczył pod Reims i Saint-Hilaire-le-Grand. Cała 1 Dywizja była przewidziana do zajęcia Saarbrücken w listopadzie 1918 r. Na datę rozpoczęcia akcji wyznaczono wieczór 11 listopada. Kilka godzin wcześniej skończyła się I wojna światowa. Armię nazywano też Błękitną Armią, od kolorów mundurów francuskich w które byli wyposażeni. 

W kwietniu i maju 1919 r. oddziały Armii Polskiej we Francji przybyły do kraju, gdzie odegrała znaczącą rolę na frontach wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL