Rada Obrony Państwa

18.10.2018 aktualizacja 29.08.2019
Polska 1914. Generał broni Tadeusz Rozwadowski, Feldmarschalleutnant Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał broni Wojska Polskiego. /bpt/ PAP/CAF-reprodukcja Polska 1914. Generał broni Tadeusz Rozwadowski, Feldmarschalleutnant Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał broni Wojska Polskiego. /bpt/ PAP/CAF-reprodukcja

1 lipca 1920 r. powołano nadzwyczajny i z założenia tymczasowy organ, Radę Obrony Państwa. Jej głównym celem była koordynacja działań związanych z toczoną wojną z sowiecką Rosją, a przy okazji zażegnanie kryzysu wynikającego z dymisji rządu Leopolda Skulskiego. To ostatnie straciło jednak znaczenie wobec powołania nowej rady ministrów z Władysławem Grabskim jako premierem. To właśnie z jego inicjatywy zdecydowano się powołać ROP. Po uzyskaniu poparcia Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i zapewnienia, że stanie on na jej czele, przystąpiono do jej organizowania.

W składzie ROP miało się znaleźć czterech przedstawicieli Sejmu, czterech rządu i czterech reprezentantów generalicji. Ostatecznie liczbę przedstawicieli Sejmu zwiększono do ośmiu, wojskowych zaś – na wniosek Piłsudskiego – zdecydowano się powoływać w miarę potrzeb, ich liczba nie była więc określona. 

Do Rady weszli z urzędu Józef Piłsudski (przewodniczący), Władysław Grabski, Wincenty Witos i Wojciech Trąmpczyński. Kluby poselskie reprezentowali m.in. Maciej Rataj, Roman Dmowski, Leopold Skulski, Jan Stapiński; rząd: Kazimierz Bartel, Stanisław Śliwiński, Eustachy Sapieha, Ignacy Daszyński; wojsko generałowie: Józef Leśniewski, Kazimierz Sosnkowski, Stanisław Haller i Tadeusz Rozwadowski.

W kompetencjach ROP znalazły się m.in. opracowanie przyszłych warunków pokoju, negocjacje pokojowe i zawieranie rozejmów. 

W ciągu trzech miesięcy Rada wydała kilkadziesiąt rozporządzeń. Rozwiązano ją 1 października 1920 r.
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL