Auschwitz

13.06.2018

Ruszył projekt edukacyjny „Obywatele polscy w KL Auschwitz”

Dyrektor Państwowego Muzeum KL Auschwitz Piotr Cywiński. Fot. PAP/J. Bednarczyk Dyrektor Państwowego Muzeum KL Auschwitz Piotr Cywiński. Fot. PAP/J. Bednarczyk

Ruszyła realizacja skierowanego do polskiej młodzieży projektu edukacyjnego, którego celem jest upowszechnienie rzetelnej wiedzy dotyczącej historii i losów deportowanych do Auschwitz obywateli II RP.

„W czasie, kiedy historia często staje się przedmiotem interpretacji, istnieje wyjątkowo silna potrzeba przywołania faktów i powołania się na sprawdzone historyczne źródła. Współczesne pokolenie młodych ludzi powinno mieć świadomość tragizmu historii związanej z miejscami kaźni podczas II wojny. Powinni ją poznawać poprzez indywidualne losy ofiar i bohaterów. To ważne, zwłaszcza teraz, kiedy żyją już tylko nieliczni świadkowie tamtych dramatycznych czasów” – uważa dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński.

Projekt „Obywatele polscy w KL Auschwitz” wraz z Muzeum realizuje Fundacja „Wiara i Prawda” z Krakowa. Zdaniem jego twórców, tematyka związana z niemieckimi obozami koncentracyjnymi i ośrodkami zagłady jest jednym z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed polskimi nauczycielami, zarówno pod kątem rzetelnego przedstawiania wiedzy, jak i nakłonienia uczniów do pogłębiania refleksji. W ich odczuciu nadal jest zbyt mało materiałów merytorycznych oraz wzorcowych mechanizmów ich przekazywania w procesie dydaktycznym.

Projekt składa się z trzech elementów. Pierwszym jest film dokumentalny „Świadkowie” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego, którego narratorem jest Marek Zając. Ukazane są w nim losy obywateli polskich więzionych w Auschwitz - Polaków, Żydów i Romów – w kontekście historii nazistowskich Niemiec, powstania i funkcjonowania obozu oraz niemieckiego aparatu terroru. Pozostałe dwa elementy to pakiet edukacyjny wraz ze scenariuszem lekcji, a także warsztaty dla nauczycieli.

„Scenariusz lekcji przygotowany przez ekspertów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz został oparty na losach sześciorga ludzi: Bogdana Bartnikowskiego, Czesława Kempistego, Zofii Łyś, Rutki Laskier, Edwarda Paczkowskiego oraz Mariana Turskiego. 

W materiałach pojawiają się też biogramy i relacje innych więźniów Auschwitz: Haliny Birenbaum, Batszewy Dagan, Józefa Garlińskiego, Israela Gutmana, Janiny Iwańskiej, Romana Kenta oraz rtm. Witolda Pileckiego. Bohaterami lekcji są zatem osoby, które w czasie II wojny były w większości w podobnym do uczniów wieku” – powiedział wicedyrektor Muzeum i szef Centrum Edukacji Andrzej Kacorzyk.

Zdaniem Marka Zająca z Fundacji „Wiara i Prawda”, film oraz pakiet edukacyjny będą stanowiły kompendium rzetelnej, źródłowej wiedzy o losie polskich obywateli w KL Auschwitz. „Mamy wielką nadzieję, iż poznanie zawartych tam informacji, jak i wartość przekazu emocjonalnego, staną się inspiracją dla młodzieży do poznawania tragicznych wydarzeń tamtego czasu, również w wymiarze historii +małych ojczyzn+ i historii rodzinnych” – powiedział.

Film dokumentalny oraz pakiet edukacyjny zostanie przetłumaczony także na języki angielski i hebrajski. „Umożliwi to rozpowszechnienie projektu poza granicami Polski i tym samym podniesienie na świecie świadomości i wiedzy na temat losów obywateli RP w KL Auschwitz” – uważają twórcy.

Projekt, realizowany wspólnie przez Muzeum i Fundację, został sfinansowany z pieniędzy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu wspierania działań związanych z pamięcią narodową.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W latach 1940-1945 Niemcy deportowali do obozu ok. 1,3 mln osób, w tym ok. 450 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej - ok. 300 tys. Żydów, ok. 150 tys. Polaków oraz ok. 1,4 tys. Romów. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL