Europa i świat po 1989 roku

14.03.2017

W Sejmie powołano kolejne ugrupowanie zajmujące się Wileńszczyzną

W litewskim parlamencie powołano ugrupowanie im. Michała Romera, którego celem jest zmniejszanie izolacji Wileńszczyzny, zamieszkanej głównie przez Polaków. Jest to kolejne grupa sejmowa, która ma zajmować się mniejszością polską na Litwie.

„Celem nowego ugrupowania parlamentarnego jest zmniejszenie odizolowania politycznego, społecznego i kulturalnego społeczności zamieszkujących Litwę południowo-wschodnią, wspieranie integracji z życiem politycznym, gospodarczym i kulturalnym Litwy" - poinformował jeden z członków grupy, poseł Laurynas Kascziunas, którego cytują we wtorek litewskie media.

Sejmowa grupa im. Michała Romera zamierza szczególną uwagę zwrócić na kulturę i oświatę. „Będziemy dążyli, by mieszkańcy wszystkich narodowości i regionów kraju czuli się pełnoprawnymi obywatelami Litwy i mieli możliwość zdobycia wykształcenia, zapewnienia swojego dobrobytu na Litwie” - czytamy w komunikacie nowego ugrupowania.

Na patrona ugrupowania wybrano Michała Romera, gdyż – jak wskazuje jej przewodniczący, poseł Audronius Ażubalis - „postać ta zasługuje na szczególną uwagę ze względu na określanie tożsamości narodowej”.

Michał Pius Romer - prawnik, twórca prawa konstytucyjnego na Litwie - po zajęciu Wilna przez wojska generała Lucjana Żeligowskiego w 1920 roku opowiedział się za Litwą. Podkreślał, że jest Polakiem, ale obywatelem Litwy, której stolicą jest Wilno – wspólna „ojczyzna” Litwinów i litewskich Polaków. Taki właśnie model tożsamości narodowej założyciele nowego ugrupowania chcą popularyzować na Wileńszczyźnie.

Powstało ono z inicjatywy posłów partii konserwatywnej. Konserwatyści są też inicjatorami innego sejmowego ugrupowania 3 maja, które zostało utworzone w grudniu ubiegłego roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność rozstrzygania problemów gospodarczych, społecznych i oświatowych Wileńszczyzny.

Ugrupowanie 3 maja, nawiązujące swą nazwą do ważnej daty z historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wskazuje również na konieczność utrzymywania dobrych relacji polsko-litewskich, z uwagi m.in. na sytuację geopolityczną.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ jo/ ap/ pro/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL