Okupacja niemiecka

29.06.2011 aktualizacja 30.08.2016
Polacy oczekujący na egzekucję. 1939-1945 . Fot. NAC Polacy oczekujący na egzekucję. 1939-1945 . Fot. NAC

II wojna światowa przyniosła Polakom ogrom cierpień, a Polsce niespotykanych dotąd w historii zniszczeń. W wyniku działań wojennych kraj poniósł najwyższe straty materialne, być może poza Związkiem Sowieckim, spośród wszystkich państw.

Podczas II wojny światowej z rąk Niemców zginęło 6,44 mln osób. Hitlerowski terror, wprowadzony już od pierwszych dni września 1939 r. pochłonął 5, 384 mln obywateli Polski. Około połowę tych ofiar stanowili polscy Żydzi poddani eksterminacji w ramach zaplanowanego i realizowanego przez narodowych socjalistów tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Według szacunków z rąk sowieckiego najeźdźcy życie straciło ok. 1,5 mln Polaków. Ogółem straty osobowe przekraczały 20 proc. przedwojennej ludności kraju.

Planowa działalność obu okupantów wymierzona w inteligencję doprowadziła do ogromnych strat w tej grupie społecznej. Wojny nie przeżyło niemal 60 proc. adwokatów, prawie 50 proc. lekarzy i dentystów. Śmierć poniosło ok. 28 proc. pracowników nauki.
Straty materialne szacuje się na 38. proc. majątku narodowego, w tym w przemyśle i rolnictwie – 50 proc.

W wyniku powojennych zmian zmniejszone zostało terytorium Polski. Przed wrześniem 1939 r. liczyło ono ok. 390 tys. km kw, a w nowych granicach już tylko ponad 312 tys. km kw.

Paweł Wieczorkiewicz „Historia polityczna Polski 1935-1945”

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL