Religia

24.06.2019 aktualizacja 26.06.2019

Abp Skworc: o. Maksymilian Kolbe to święty, który łączy narody

Przedstawicielka biura prasowego konferencji Episkopatu Polski Joanna Lipka (L), ojciec prof. Zdzisław Kijas (2P), przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, metropolita katowicki abp. Wiktor Skworc (2L) oraz prezes Wydawnictwa Bratni Zew o. Andrzej Zając (P) podczas konferencji prasowej na której zaprezentowano książkę o. prof. Zdzisława Kijasa „Życie jako dojrzewanie świętości”. Fot. PAP/M. Obara Przedstawicielka biura prasowego konferencji Episkopatu Polski Joanna Lipka (L), ojciec prof. Zdzisław Kijas (2P), przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, metropolita katowicki abp. Wiktor Skworc (2L) oraz prezes Wydawnictwa Bratni Zew o. Andrzej Zając (P) podczas konferencji prasowej na której zaprezentowano książkę o. prof. Zdzisława Kijasa „Życie jako dojrzewanie świętości”. Fot. PAP/M. Obara

O. Maksymilian to święty, który łączy narody – powiedział w poniedziałek przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc podczas prezentacji książki franciszkanina o. prof. Zdzisława Kijasa „Życie jako dojrzewanie świętości” o św. Maksymilianie Kolbem.

"Odpowiedzią na mój apel, byśmy poznawali drogę duchową o. Maksymiliana Kolbego jest ta książka o. Kijasa. O. Maksymilian to święty, który łączy narody i społeczeństwa. Po jego beatyfikacji i kanonizacji nastąpiła szczególna łączność między osobą świętego a społeczeństwem i Kościołem w Niemczech" – podkreślił abp Skworc.

Dodał jednocześnie, że powstało wiele parafii pod jego wezwaniem, wiele wydawnictw, ale również stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk, które w imieniu Kościoła w Niemczech i w imieniu społeczeństwa niemieckiego pomagało ofiarom nazistowskich obozów koncentracyjnych.

"Była to bardzo owocna pomoc nie tylko materialna, ale także duchowe towarzyszenie osobom, które przeżyły straszne doświadczenie obozów koncentracyjnych, podobnie jak doświadczył nasz patron o. Maksymilian Kolbe" – zaznaczył abp Skworc.

Arcybiskup wspomniał również o Fundacji im. Maksymiliana Kolbego, powstałej przy wsparciu episkopatów Polski i Niemiec. Zaznaczył, że jej celem "jest propagowanie idei pojednania, która legła u podstaw pojednania narodów polskiego i niemieckiego" po liście biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r. Według niego pojednaniu temu patronował o. M. Kolbe i patronuje to dzisiaj, kiedy Fundacja "zajmuje się szerzeniem idei pojednania między niepojednanymi", choćby na Bałkanach.

Nawiązując do postaci o. Maksymiliana, abp Skworc przytoczył słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich".

"Słowa te św. Maksymilian Kolbe wypełnił dosłownie. Dzień próby nadszedł dla niego w obozie koncentracyjnym, gdzie upomniał się o życie niewinnego człowieka – jednego z milionów. Bez zawahania się wyraził gotowość pójścia na śmierć w jego zastępstwie, ponieważ tamten był ojcem rodziny i jego życie było potrzebne najbliższym" – powiedział abp Skworc. "Heroiczny akt św. Maksymiliana był bez wątpienia darem Ducha Bożego, który daje nam moc i siłę cierpienia i obrony wiary słowem i czynem oraz mężnego wyznawania imienia Chrystusa" – dodał.

Autor książki o. prof. Kijas, nawiązując do jej tytułu, zaznaczył, że określenia świętości są różne. "Jednym z nich jest umiejętność podejmowania mądrych decyzji w trudnych sytuacjach. I tak było ze św. Maksymilianem. Taki sposób podejmowania decyzji nie przychodzi od razu i nie przychodzi łatwo. Książka mówi o świętości jako o umiejętności podejmowania mądrych decyzji przez św. Maksymiliana. Kluczową decyzją w jego życiu była decyzja, którą podjął w obozie Auschwitz-Birkenau" – zauważył o. Kijas, profesor teologii i pracownik watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

"Życie jako dojrzewanie świętości" ukazuje o. Maksymiliana, który swoim przykładem przypomina i zachęca, żeby najcenniejszym skarbem w życiu każdego był Bóg, że to On jest jedyną autentyczną nadzieją świata" – podkreślił o. Kijas.

Dodał, że przewodnią myślą książki "jest dojrzewanie świętości, rozumiane jako śledzenie duchowego, emocjonalnego i egzystencjalnego rozwoju ojca Maksymiliana. Ojciec Kijas prezentuje dynamikę wewnętrznego życia, ukazując ziemski czas o. Kolbego jako harmonijny proces dojrzewania ziarna świętości zasianego w nim – jak w każdym innym człowieku – przez Boga. Dotyka zagadnienia wiary jako początku i istoty drogi o. Kolbego, posłuszeństwa z niej wynikającego oraz pokory i ufności Bogu, umacniających się w kontekście wyzwań. Podkreśla rolę postu, który według ojca Maksymiliana jest, obok modlitwy, drogą do kontemplacji i doskonałości. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL