Kultura i sztuka po 1989 roku

06.12.2018

Katowice przyjęte do partnerstwa kulturowego w ramach Agendy Miejskiej UE

Katowice zostały przyjęte do nowo utworzonego partnerstwa w ramach Agendy Miejskiej Unii Europejskiej - w obszarze kultura i dziedzictwo kulturowe. Stolica woj. śląskiego znalazła się w gronie m.in. z Berlinem i Florencją.

„Katowice należą do prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. To dowód na to, że strategia miasta polegająca na inwestowaniu w kulturę przynosi efekty. Katowice weszły do elitarnego klubu miast słynnych ze swojego życia muzycznego. UNESCO doceniło intensywność i różnorodność życia muzycznego w Katowicach – silnych muzyką poważną, dumnych ze swojego wkładu w rozwój polskiego jazzu i bluesa, szczycących się najlepszymi festiwalami muzyki alternatywnej i elektronicznej” - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak zaznaczył, miasto żyje nie tylko muzyką – wiele propozycji znajdą w nim także miłośnicy teatru czy sztuki. W Katowicach odbywają się festiwale teatralne, jest szlak moderny czy obiekty Szlaku Zabytków Techniki – wyliczał prezydent. „Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń z Berlinem, Florencją, a także innymi instytucjami z całej Europy pozwoli nam kontynuować kulturalny rozwój Katowic” - dodał Krupa.

Partnerstwo w obszarze kultura i dziedzictwo kulturowe obejmuje 22 podmioty. Są wśród nich m.in. Berlin, Florencja, francuskie Ministerstwo Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego czy metropolia Bordeaux.

Agenda Miejska powstała w 2016 r., została zatwierdzona przez Pakt Amsterdamski. Kluczowym mechanizmem jej realizacji jest współpraca przedstawicieli państw członkowskich UE, właściwych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej, miast, organizacji i ekspertów zajmujących się tematyką rozwoju miast na poziomie europejskim, w ramach partnerstw.

Obecnie istnieje 13 takich grup tematycznych, w tym m.in. z zakresu mobilności miejskiej, jakości powietrza, przystosowania do zmian klimatycznych czy też cyfryzacji.

Celem partnerstw, tworzonych na zasadzanie dobrowolności, jest wypracowanie planu działania z propozycjami konkretnych rozwiązań w danym obszarze Agendy Miejskiej. Chodzi lepsze stanowienie prawa, finansowanie oraz wzmacnianie wiedzy i wymianę doświadczeń. Dzięki temu mają powstać konkretne propozycje, związane z tematem danego partnerstwa, które będą wkładem w proces rozwoju i rewizji istniejących przepisów prawa, instrumentów i inicjatyw UE.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

kon/ agz/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL