Kultura i sztuka po 1989 roku

09.01.2015 aktualizacja 18.07.2016

Kolejna edycja konkursu na "Zabytek Zadbany"

Konkurs "Zabytek Zadbany" Konkurs "Zabytek Zadbany"

Popularyzacja wiedzy o wzorowej opiece nad zabytkami to główny cel konkursu na "Zabytek Zadbany". Do jego kolejnej edycji realizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa mogą się zgłaszać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

"Zabytek Zadbany" jest corocznym konkursem ogłaszanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, nad którym nadzór sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o wzorowej opiece nad zabytkami oraz wyróżnienie profesjonalnie prowadzonych prac konserwatorskich, a także najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych.

W konkursie oceniana jest jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich i rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Zabytki można zgłaszać w następujących kategoriach: utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu, rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe) i adaptacja obiektów zabytkowych, a także w kategoriach specjalnych: architektura i konstrukcje drewniane oraz architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

W tegorocznej edycji mogą to być obiekty, przy których prace ukończono w latach 2010-2014. Zgłoszenia mogą przesyłać właściciele i zarządcy obiektów, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków i osoby działające z ich upoważnienia.

W tym celu należy przygotować komplet dokumentacji w tym m.in. wniosek zawierający nazwę i adres zabytku, imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela lub posiadacza zabytku, uzasadnienie zgłoszenia oraz kopię decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Wśród przesłanych dokumentów powinna znaleźć się także kopia dokumentacji określającej program i zakres prac konserwatorskich, kopia materiałów dokumentujących sposób i zakres ich przeprowadzenia, a także dokumentacja fotograficzna uwzględniająca stan zabytku przed i po pracach.

Komplet dokumentacji zgłoszeniowej należy przesłać na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn z dopiskiem "Zabytek Zadbany" do 5 lutego.

W każdej kategorii nominowane będą cztery zgłoszenia, z których jury wybierze jednego laureata, a trzy pozostałe zostaną wyróżnione. Laureaci otrzymają dyplomy i tablice do oznaczenia zabytku, zaś wyróżnieni – dyplomy.

Ogłoszenie listy nominowanych planowane jest do 31 marca. Uroczystość ogłoszeniu wyników i wręczenia nagród ma towarzyszyć obchodom Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, który przypada 18 kwietnia.

W ubiegłorocznej edycji konkursu jury oceniało 75 obiektów z całego kraju. Wśród laureatów znalazła się dawna rejencja w Szczecinie, zespół kaplic cmentarnych w Jeleniej Górze, Wieża Piastowska w Opolu, cerkiew w Hańczowej (woj. małopolskie) i dworzec kolejowy w Puszczykówku (woj. wielkopolskie).

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/. (PAP)

akn/ pz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL