Polska po 1989 roku

12.10.2019

Kolejne kamienice na gdańskim Głównym Mieście zyskają artystyczne elewacje

Miasto Gdańsk ogłosiło nabór do kolejnej edycji projektu, w ramach którego odnawiane są elewacje kamienic ulokowanych w historycznym centrum. Fasady zyskują nowe, zaprojektowane przez artystów, zdobienia. Dotąd odnowiono ponad 150 elewacji.

O uruchomieniu naboru do kolejnej – ósmej już z kolei, edycji przedsięwzięcia noszącego nazwę "Gdańskie Fasady OdNowa", poinformowała Joanna Bieganowska z zespołu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Bieganowska podkreśliła, że do programu mogą zakwalifikować się wyłącznie kamienice stojące na Głównym Mieście, nieobjęte indywidualnym wpisem do rejestru zabytków. Wyjaśniła, że chęć udziału w projekcie mogą zgłaszać wspólnoty mieszkaniowe; wcześniej muszą one przyjąć stosowną uchwałę.

Przystępujące do przedsięwzięcia wspólnoty muszą pokryć koszt przygotowania projektu prac konserwatorskich oraz "wykonać i ukończyć w terminie prace remontowe polegające m.in. na uzupełnieniu tynków, zapewnieniu właściwego stanu blach oraz oczyszczeniu i uzupełnieniu braków w powojennych elementach kamiennych, takich jak figury w szczytach fasad, zdobienia, dekoracje".

Bieganowska poinformowała, że z kolei z funduszy miejskich pokryty zostanie koszt wynajmu rusztowań, podstawowego malowania elewacji i wykonania na niej artystycznych dekoracji.

Chętne wspólnoty powinny zgłaszać się do udziału w projekcie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni (Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej, 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 36). Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 listopada br., a 23 grudnia b.r. ogłoszona zostanie lista rankingowa.

Szczegółowe informacje na temat projektu są na stronie www.fasadyodnowa.pl. Można tam znaleźć także wykaz i zdjęcia kamienic, które przeszły już remonty.

Program "Gdańskie Fasady OdNowa" realizowany jest przez samorząd od 2013 r. W ramach konkursów grantowych miasto co roku przeznacza średnio 400 tysięcy zł na wykonanie artystycznych elewacji zaniedbanych kamienic ulokowanych na Głównym Mieście czyli w ścisłym historycznym centrum miasta. Większość z tych fasad nie było odnawianych od lat 50. ub. wieku, kiedy to wzniesiono je w ramach odbudowy z wojennych zniszczeń.

W ramach dotychczasowych edycji miasto dofinansowało projekt kwotą w sumie około 2,4 mln zł. Dzięki tym funduszom nowe zdobienia zyskało ponad 150 elewacji kamienic usytuowanych m.in. przy Ogarnej, Szerokiej, Świętojańskiej, Warzywniczej, Powroźniczej i Straganiarskiej.

Dotychczasowe edycje przedsięwzięcia realizowała (w ramach wygranych konkursów) Fundacja Urban Forms. Do przygotowania projektów artystycznych zdobień angażowała ona środowisko związane z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Na wielu elewacjach pojawiły się zdobienia wykonane z ceramiki lub te powstałe techniką sgraffito (polega na naniesieniu na mur kilku warstw tynku lub gliny, z których każda ma inny kolor: usunięcie części danej warstwy pozwala stworzyć specyficzny, wielokolorowy wzór). Na inne fasady naniesiono geometryczne wzory lub napisy nawiązujące do przedwojennych gdańskich szyldów albo np. związane z historią domu, który stał na danej działce czy osób, które w nim zamieszkiwały.

W pierwszym roku realizacji projektu przedstawiciele miasta musieli namawiać wspólnoty do uczestnictwa w przedsięwzięciu. W kolejnych latach to same wspólnoty zaczęły zabiegać, by akcja objęła także ich kamienice.

Historycy szacują, że w 1945 r. ścisłe centrum Gdańska, przede wszystkim Główne Miasto, zostało zniszczone w około 90 procentach. Odbudowa kamienic na gdańskim Głównym Mieście ruszyła w latach 50. ub. wieku. Frontony wielu budynków zostały wówczas ozdobione przez artystów, którzy użyli różnorodnych form i technik. Na fasadach kamienic pojawiły się malowidła, elementy ceramiczne, a także zdobienia wykonane w technice sgraffito.

Artystyczne dekoracje zyskały głównie kamienice z dwóch najsłynniejszych gdańskich ulic - Długiej i Długiego Targu. Na pozostałych ulicach Głównego Miasta ozdobiono tylko wybrane kamienice; większość domów po prostu otynkowano.(PAP)

autor: Anna Kisicka

aks/ mark/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL