Religia

24.01.2020

„Maryjna droga do świętości kard. Stefana Wyszyńskiego” - cykl spotkań na Jasnej Górze

Pod hasłem „Maryjna droga do świętości kard. Stefana Wyszyńskiego” w poniedziałek na Jasnej Górze rozpocznie się cykl spotkań, poświęconych Prymasowi Tysiąclecia w roku jego beatyfikacji. 26 sierpnia na Jasnej Górze zaplanowano narodowe dziękczynienie za wyniesienie prymasa na ołtarze.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca tego roku w południe na placu Piłsudskiego w Warszawie. W ramach przygotowań do tego wydarzenia, w ub. roku w częstochowskim sanktuarium zorganizowano cykl spotkań "Prymas jasnogórski w drodze na ołtarze". Kolejny, inaugurowany w najbliższy poniedziałek, cykl będzie kontynuacją duchowych przygotowań do beatyfikacji, a także częścią dziękczynienia za to, że po wielu latach starań do niej doszło.

Cykl trwał będzie od stycznia do września, a modlitwy i spotkania zaplanowano na 27. dzień każdego miesiąca. Wieńczone będą udziałem w wieczornym Apelu Jasnogórskim i nocnym czuwaniem przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. Taka nocna modlitwa z 27 na 28 dzień każdego miesiąca (prymas Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r.) odbywa się na Jasnej Górze od prawie 40 lat - wcześniej w intencji beatyfikacji, a obecnie o dobre przygotowania do niej i owoce tego wydarzenia.

Organizatorem cyklu spotkań są Jasnogórski Instytut Maryjny oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego w Częstochowie. Organizatorzy podkreślają związki przyszłego błogosławionego z częstochowskim sanktuarium.

"Trudno mówić o kard. Wyszyńskim w oderwaniu od Jasnej Góry, od Cudownego Obrazu Matki Bożej. Całe Jego życie i posługiwanie to jest związek z Maryją Jasnogórską. To, co ks. kardynał zrobił dla Jasnej Góry, dla rozsławienia kultu Matki Bożej w Polsce, to później przeniósł na cały świat święty już Jan Paweł II. Wielką zasługą kard. Stefana Wyszyńskiego było wiązanie wszystkich wydarzeń - i tych trudnych, i tych radosnych z życia naszej Ojczyzny - z Jasną Górą" - powiedział generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, cytowany przez biuro prasowe klasztoru.

Spotkania w ramach nowego cyklu będą odbywać się w jasnogórskiej Kaplicy Różańcowej, po mszy świętej. Na pierwsze spotkanie zaproszono o. Gabriela Bartoszewskiego - kapucyna, który przygotowywał proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na terenie Polski, oraz Annę Rastawicką z Instytutu Prymasowskiego. Tematem rozmowy będzie okres uwięzienia kard. Wyszyńskiego - to, jak w więzieniu dojrzewała jego świętość oraz "jak oddanie się Matce Bożej pomogło tam przetrwać, ale i jak pięknie potem zaowocowało".

Kard. Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 r. w Warszawie na pl. Piłsudskiego. Jego beatyfikacji dokona papieski wysłannik, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Giovanni Angelo Becciu.

3 października ub. roku papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji prymasa. Jego proces beatyfikacyjny trwał 30 lat. Rozpoczął się w 1989 r., czyli osiem lat po jego śmierci. W styczniu ub. roku komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumentację dotyczącą cudu. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim etapem była ubiegłoroczna aprobata komisji kardynałów i biskupów. W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych toczyło się też osobne postępowanie kanoniczne, zakończone w grudniu 2017 r. wydaniem dekretu o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisanego przez papieża.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. W 1920 r. wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r. Objął wówczas wikariat przy katedrze włocławskiej, był też redaktorem naczelnym dziennika diecezjalnego. Następnie zaczął studiować prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1929 r. uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego. Osiem lat później został członkiem Rady Społecznej przy prymasie Auguście Hlondzie. W latach niemieckiej okupacji na polecenie władz diecezji ukrywał się. Prowadził konspiracyjną akcję oświatową, pełnił obowiązki kapelana Armii Krajowej. Po wojnie powrócił do Włocławka. W 1946 r. został biskupem lubelskim, a dwa lata później - arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski.

Aresztowany został we wrześniu 1953 r.; więziony był w kilku miejscach, m.in. w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim i w Komańczy. Wolność odzyskał w październiku 1956 r. i wrócił do Warszawy. Był inicjatorem Wielkiej Nowenny, czyli dziewięcioletniego programu odnowy moralnej narodu polskiego od 1957 do 1966 roku, czyli tysiąclecia chrztu Polski. Prymas brał udział w przygotowaniach i obradach Soboru Watykańskiego II. zainaugurował też czuwania soborowe w Polsce w intencji obrad. W jego biografii podkreśla się, że w obliczu konfliktów społecznych stawał w obronie praw człowieka i narodu. We wrześniu 1978 r. pojechał z delegacją polskich biskupów do Niemiec, co było realizacją idei polsko-niemieckiego pojednania i przebaczenia.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ krap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL