Polska po 1989 roku

01.06.2018 aktualizacja 02.06.2018

Rewitalizacja zabytków sakralnych w Mazowieckiem z unijnym wsparciem

Ponad 3,6 mln zł unijnego dofinansowania otrzymał projekt dokończenia rewitalizacji dawnego zespołu klasztornego w Ratowie oraz renowacji zabytkowego kościoła w Chociszewie (Mazowieckie). Całkowity koszt obu przedsięwzięć to ponad 4,5 mln zł.

Umowę sprawie unijnego wsparcia podpisali marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik i rektor ratowskiego Sanktuarium św. Antoniego z Padwy ks. kan. Bogdan Pawłowski.

Dzięki pozyskanym funduszom w Ratowie odnowione zostaną krużganki kościoła, północno-wschodnie skrzydło klasztoru i zabudowania przyklasztorne oraz sąsiadujące z obiektem ogrody, natomiast w kościele w Chociszewie renowację przejdzie m.in. drewniana elewacja - poinformowała w piątek Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).

"Zespół klasztorny w Ratowie z II poł. XVIII wieku to unikatowy zabytek. Badania nad nim pozwoliły ustalić, że reprezentuje on odłam rokoko augsburskiego, które jest jednym z najciekawszych w tej części Europy" – podkreślił marszałek Mazowsza, cytowany w informacji prasowej. Struzik zwrócił uwagę, że kompleks dawnego ratowskiego klasztoru "stanowi ważne centrum kulturalne, patriotyczne i edukacyjne, w którym prowadzone są bezpłatne warsztaty w formule żywych lekcji historii, zajęcia dla dzieci, ale też odbywają się tu spotkania dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej".

W ramach projektu, który otrzymał obecnie unijne dofinansowanie, rewitalizacją objęte zostaną m.in. budynki przyklasztorne: kuźnia, stajnia, stodoła oraz pustelnia. Realizowane tam będą, jak informuje MJWPU, przedsięwzięcia społeczne związane z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza, w tym działania edukacyjne obejmujące np. ginące zawody, a także nauki przyrodnicze i ekologię. Projekt umożliwi też rozszerzenie podejmowanych inicjatyw m.in. w ramach bezpłatnych zajęć z hipoterapii i rekreacji konnej. Celom edukacyjnym, ale też i rekreacyjnym, służyć ma planowane dokończenie prac związanych z rewitalizacją ogrodów pobernardyńskich, które znajdują się są na cennym przyrodniczo obszarze „Natura 2000”.

Sanktuarium w Ratowie związane jest z kultem Antoniego z Padwy, patrona m.in. zagubionych ludzi i rzeczy. W XVI w. wybudowano kaplicę, w XVII w. drewniany kościół i zabudowania klasztorne. W 1759 r. powstał murowany klasztor, a w 1761 r. konsekrowano murowany kościół, stanowiący od tamtej pory cel licznych pielgrzymek. Prace związane z rewitalizacją ratowskiego kompleksu klasztornego prowadzone są od 2012 r. Wykonano już m.in. kompleksowy remont dachu - wsparty z rezerwy budżetowej rządu i przez diecezję płocką oraz remont elewacji zewnętrznej zabudowań klasztornych - dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki pozyskanym wcześniej unijnym środkom odnowiono też południowo-wschodnią część klasztoru, w której w 2015 r. rozpoczęła działalność "ostoja św. Antoniego" przeznaczona dla pielgrzymów oraz osób poszukujących skupienia, wyciszenia i modlitwy. W zaadaptowanych dawnych celach zakonników, znajduje się 40. miejsc noclegowych. W bezpośrednim sąsiedztwie „ostoi św. Antoniego” położony jest ogród o powierzchni ok. 1 ha. Są tam m.in. sad, winnica i herbarium, a także część kontemplacyjna. Prace związane z rekonstrukcją ogrodu dofinansował w 2015 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie, w ramach tego samego projektu - jak w przypadku dokończenia rewitalizacji kompleksu dawnego klasztoru w Ratowie - przeprowadzona zostanie również renowacja XVIII-wiecznego drewnianego kościoła w Chociszewie, w gminie Czerwińsk. Ten zabytkowy obiekt, jak podkreśla MJWPU, „posiada cenne elementy wyposażenia wnętrza z okresu manieryzmu i wczesnego baroku”. Renowacja kościoła polegała będzie na naprawie konstrukcji wieżyczki, odnowieniu elewacji, w tym drzwi i okien, a także ceglanego, ażurowego ogrodzenia obiektu. (PAP)

mb/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL