Kultura i sztuka po 1989 roku

14.05.2015 aktualizacja 25.01.2017

Prace konserwatorskie we Lwowie ze środków MKiDN

Katedra p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie. Fot. MHP/W. Wiszniewski Katedra p.w. Wniebowzięcia NMP we Lwowie. Fot. MHP/W. Wiszniewski

W dniach 7-8 maja 2015 r. zebrała się we Lwowie polsko-ukraińska komisja konserwatorska i otworzyła kolejne etapy prac przywracających do świetności jedną z najpiękniejszych nekropolii Europy. Komisja zatwierdziła również prace dotyczące konserwatorskie dotyczące katedry łacińskiej i ormiańskiej oraz cerkwi garnizonowej.

Od 2008 r. podejmowane są systemowo prace konserwatorskie, mające na celu rewitalizację we Lwowie obiektów wspólnego dziedzictwa kulturowego Ukrainy i Polski. Projekty, finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowane są przez Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN we współpracy z Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej.

O wyborze konkretnych nagrobków decyduje każdorazowo polsko-ukraińska komisja ekspertów. Pod uwagę brane są przede wszystkim historyczna rola osoby, wartości artystyczne nagrobka oraz technika jego wykonania. Wybór odzwierciedla wielokulturowość historycznego Lwowa. Prace konserwatorskie na cmentarzu są wykonywane przez zespoły polsko-ukraińskie pod kierownictwem prof. Janusza Smazy z warszawskiej ASP. Łączny koszt prac konserwatorskich, zrealizowanych w latach 2008-2014, wyniósł przeszło 3,5 mln PLN.

Tegoroczny (2015 r.) etap prac konserwatorskich na Cmentarzu Łyczakowskim obejmuje nagrobki: Honoraty Borzęckiej, Józefa Czułowskiego, Iwana Franki, Seweryna Goszczyńskiego (kontynuacja), Urszuli Puzyniny z Chrzanowskich, Franciszka Jaworskiego, Stanisława Kępińskiego, Artura Milikowskiego oraz Rodziny Skrypciów. Koszt tegorocznych prac wynosi około 445 000 PLN.

Wśród najważniejszych projektów konserwatorskich, realizowanych w ostatnich latach we Lwowie, należy wymienić prace podjęte w katedrze łacińskiej oraz w katedrze ormiańskiej.

W 2015 r. rozpoczną się prace konserwatorskie w uznawanej za jedną z najcenniejszych w katedrze łacińskiej, Kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego (Kaplicy Jabłonowskich) oraz przy znajdującym się w oknach ściany południowej prezbiterium witraża z przedstawieniem Matki Boskiej Ostrobramskiej i Pana Jezusa Ubiczowanego.

Prace konserwatorskie polichromii ściennych, autorstwa Jana H. Rosena we wnętrzach katedry ormiańskej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny rozpoczęto w 2006 r. Do tej pory konserwacji poddano najbardziej zniszczone polichromie, najstarsze zachowane ormiańskie malowidła ścienne oraz witraż w kopule zachodniej. W 2015 r. będą kontynuowane prace konserwatorskie malowideł na północnej ścianie nawy. Wykonawcami są polscy i ukraińscy konserwatorzy. Koszt prac w 2015 r. wynosi 81 600 PLN.

Ponadto w tym roku będzie przeprowadzony II etap konserwacji kolumny św. Krzysztofa
w historycznym Zaułku Ormiańskim.

Łączny koszt prac konserwatorskich, zrealizowanych w katedrze ormiańskiej w latach 2006-2014 wyniósł przeszło 1,7mln PLN.

W 2015 r. zostanie przeprowadzony pierwszy etap prac konserwatorskich przy malowidłach ściennych na sklepieniu prezbiterium w cerkwi garnizonowej (dawnym kościele OO. Jezuitów) pw. Św. Piotra i Pawła. Prace będą realizowane przez polskich i ukraińskich specjalistów.

Justyna Kowal

Źródło: MHP

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL