Auschwitz

08.04.2019

Tylko jedna firma zainteresowana konserwacją reliktów łaźni w b. Auschwitz

Oferta jednej firmy wpłynęła na przetarg, który ma wyłonić wykonawcę prac konserwatorskich reliktów łaźni w byłym niemieckim KL Auschwitz I – podało Muzeum Auschwitz. Opiewa ona jednak na kwotę wyższą od tej, jaką placówka skłonna jest zapłacić.

Muzeum Auschwitz skłonne jest przeznaczyć na wykonanie prac konserwatorskich i towarzyszących im badań archeologicznych blisko 576,2 tys. zł. Firma chciałby natomiast 598 tys. zł. Wkrótce Muzeum podejmie decyzję w sprawie przetargu.

To już czwarta próba wyłonienia wykonawcy. Na poprzedni przetarg nikt się nie zgłosił, a na dwa wcześniejsze wpłynęła jedna oferta, ale była ona wyższa od maksymalnej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie prac.

Obiekt powstał w latach 1940-43 między blokami 1 i 2 w byłym obozie macierzystym Auschwitz I. Najpierw mieściła się tam kuchnia, później warsztat ślusarski i kuźnia, a w końcu łaźnia, w której esesmani m.in. przeprowadzali selekcje. Więźniów uznanych za niezdolnych do pracy kierowali do komór gazowych. Do dziś przetrwały pozostałości obiektu, m.in. trzony trzech kominów, ceglana konstrukcja urządzenia do podgrzewania wody z dwoma metalowymi zbiornikami oraz „baseny”.

Wykonawca będzie miał za zadanie zabezpieczyć konstrukcję pozostałości po budynku, a także przeprowadzić badania archeologiczne terenu. Czas na realizację zamówienia upłynie z końcem br., przy czym prace budowlane i konserwatorskie powinny się zakończyć do jesieni.

W 2015 r. konserwatorzy zabezpieczyli relikty łaźni przed degradacją.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później i stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innych narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Obejmuje teren o powierzchni blisko 200 ha, na którym znajduje się 155 obiektów i 300 ruin. W ub.r. zwiedziło je 2,1 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ mabo/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL