Kultura i sztuka po 1989 roku

10.05.2019

Uhonorowano działaczy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego

Źródło: www.dziedzictwo.org Źródło: www.dziedzictwo.org

Podczas V Gali Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, jaka odbyła się w czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie, wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz zaprezentowano prace konserwatorskie podejmowane przez tę Fundację w 2018 r.

"Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, mimo że jest organizacją stosunkowo młodą, posiada imponujący dorobek w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą" – napisał w Liście skierowanym do uczestników V Gali Fundacji wicepremier prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

"Renowacja kolegiaty Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu, Kościoła św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie, cmentarzy tatarskich w Studziance, Zastawku czy cmentarza żydowskiego w Warszawie to – jak napisał prof. Gliński - przykłady największych działań podejmowanych przez Fundację. Największych, ale nie jedynych".

Zdaniem ministra kultury, Fundacja, która zrealizowała dziesiątki projektów konserwatorskich w Polsce, na Białorusi, we Francji, na Łotwie, w Mołdawii, na Ukrainie i we Włoszech, już zajęła czołową pozycję pośród organizacji społecznych, zajmujących się odnową zabytków".

"Fundacja nie działa sama – podkreślił minister. - Współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, osobami(…) Łączenie różnych grup i środowisk we wspólnym działaniu dla dobra wspólnego jest dodatkową wartością". "Państwa postawa niech będzie wzorem dla innych - dodał.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim zostały też wręczone odznaczenia "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Z rąk szefa gabinetu politycznego MKiDN Michała Górasa przyjęli je: Zdzisław Pawłowski, Krzysztof Lesiakowski, Jadwiga Tumidajewicz, Franciszek Więcławski oraz Roman Szczęsny - przedsiębiorcy z Bełchatowa, którzy organizacyjnie, finansowo i technicznie przez lata wspierali odbudowę kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi."Wsparcie to miało charakter ciągły, fachowy i przede wszystkim bezinteresowny" – podkreślił Michał Góras. Odznaczenie "Zasłużony dla kultury polskiej" otrzymał również Łukasz Węda, animator opieki nad jednym z najważniejszych zabytków kultury tatarskiej w Polsce - nad Cmentarzem Tatarskim w Studziance. Ponadto medalem "Pro Bono Poloniae" został uhonorowany dr Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Odznaczenie wręczył Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Powołana przed siedmiu laty Fundacja dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą przeprowadziła w 2018 r. prace remontowe, rekonstrukcyjne i konserwatorskie m.in. w siedmiu kościołach na Ukrainie. Prace konserwatorskie odbywały się w Kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi, Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce, w Kościele św. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, w Kościele Chrystusa Króla w Kutach, Monastyrze Zaśnięcia Matki Bożej w Niskieniczach, w Katedrze Łacińskiej we Lwowie oraz w Katedrze pw. Świętych Piotra i Pawła w Łucku – poinformowała PAP Ola Waszak, przedstawicielka Fundacji.

W roku 2018 były również kontynuowane rekonstrukcje pomników nagrobnych na pięciu cmentarzach: Łyczakowskim we Lwowie oraz Bazyliańskim w Krzemieńcu na Ukrainie, a także Bagnols-sur-Ceze we Francji oraz na cmentarzu żydowskim w Warszawie i cmentarzu tatarskim w Studziance.

Podczas gali zaprezentowane zostały dwa filmy w reż. Artura Jaworskiego: o Żydach walczących w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego, a także film poświęcony Kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi. Pełny wykaz realizowanych przez FDK prac w roku 2018 zostanie podany po zakończeniu gali na stronie internetowej www.dziedzictwo.org.

Autorka: Anna Bernat (PAP)

abe/ mars/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL