Polska po 1989 roku

08.11.2019

3. edycja cyklu spotkań ph. „Kierunek Muzeum” w Białymstoku

22.11.2019 - 22.11.2019 3. edycja cyklu spotkań ph. „Kierunek Muzeum” w Białymstoku 3. edycja cyklu spotkań ph. „Kierunek Muzeum” w Białymstoku

22 listopada w CWK Archidiecezji Białostockiej (ul. Kościelna 1A) odbędzie się kolejna edycja cyklu spotkań pod hasłem „Kierunek Muzeum” mających na celu regularną wymianę wiedzy i doświadczeń muzealników i historyków.

Mottem 3. edycji, która przybierze formę międzynarodowej dyskusji panelowej pod tytułem: „O granicach w nowoczesnym przekazie muzealnym” będzie fragment wiersza „Walc” Czesława Miłosza: Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna…

W dyskusji panelowej wezmą udział przedstawiciele następujących instytucji:

- Muzeum Historii GUŁAGu (Moskwa)
- Muzeum Narodowe „Pamięć Ofiar Hołodomoru” (Kijów)
- Muzeum Okupacji i Walk o Wolność (Wilno)

- Muzeum Historii Polski (Warszawa)
- Muzeum Katyńskie. Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
- Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
- Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku (Radzionków)
- Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego (Kraków)
- Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Warszawa)

Dyskusja panelowa zostanie podzielona na trzy części:
⦁    Tragizm vs. komizm. Granice w przekazie dotyczącym zbrodni totalitarnych
Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak kształtowały się granice przekazu muzealnego na temat zbrodni totalitarnych w przeszłości, a jakie są obecnie. Spróbujemy także zastanowić się, czy istnieją różnice w postrzeganiu tych granic w poszczególnych muzeach oraz jak to wygląda w różnych kręgach kulturowych. Czy gdzieś można „pozwolić sobie na więcej”?
⦁    Oswajając traumę. W poszukiwaniu granic w nowoczesnym muzealnictwie
W tej części skupimy się na przekraczaniu granic przekazu muzealnego. Przywołamy też przykłady nowych, niestandardowych metod i pól przekazu. Zastanowimy się także, jakie niesie to za sobą skutki. Czy istnieje jakaś nieprzekraczalna granica?
⦁    Jak sprzedać muzeum? – debata ekspertów z zakresu marketingu
Czy i w jaki sposób instytucje kultury świadomie przekraczają granice przekazu muzealnego, względnie wyznaczają nowe? Jakie są nowe, niestandardowe metody i pola przekazu? Jakie są przyczyny, a jakie skutki przekraczania dotychczasowych granic? W jakim kierunku owe zmiany podążają? Co z „nieempatycznymi” reakcjami odbiorców? Czy istnieje taki problem, a jeśli tak, to jak na niego reagować? Odpowiedź na te pytania pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych decyzji w tego rodzaju kwestiach.

Program wydarzenia:
godz. 9.00–10:00 – Rejestracja uczestników
godz. 10.00–12:00 – Tragizm vs. komizm. Granice w przekazie dotyczącym zbrodni totalitarnych
godz. 12.30–14:30 – Oswajając traumę. W poszukiwaniu nowych granic w nowoczesnym muzealnictwie
godz. 15.00–17:00 – Jak sprzedać muzeum? Debata ekspertów z zakresu marketingu

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona! O udziale w panelu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVeDVBVQ8vNjWTr4_l1uxN0U5Jj7iGZgwDbmqGbdbitUbR3A/viewform

Źródło: Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL