Budowa niepodległego państwa

28.03.2018

Akcja „Przystanek Niepodległość: Olkusz 1918-2018”

Źródło: Biuro Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz Źródło: Biuro Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz

W tym roku świętujemy stulecie odzyskania Niepodległości. Z tej okazji Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” realizuje akcję „Przystanek Niepodległość: Olkusz 1918 – 2018”, która swym zasięgiem obejmie cztery gminy – Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze. 

Celem akcji jest popularyzacja wśród mieszkańców Olkusza i ziemi olkuskiej sylwetek osób zasłużonych w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości. Są to postaci, które wniosły swe zasługi w skali ogólnopolskiej, jak choćby generał Stefan Buchowiecki, twórca służb medycznych Legionów, czy Antoni Minkiewicz, współpracownik Józefa Piłsudskiego i minister aprowizacji. Na naklejkach znaleźli się również zasłużeni przede wszystkim lokalnie działacze: długoletnie naczelnik olkuskiej straży pożarnejJan Jarno, pierwszy starosta Jerzy Stamirowski, inicjator usypania kopca Kościuszki w Olkuszu Stanisław Bac, przewodnicząca olkuskiego koła Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego Wieńczysława Buchowiecka, Antoni Wiatrowski, burmistrz Karol Radłowski i Aleksander Machnicki.

Swoich patronów otrzymało więc dziewięć autobusów świadczących usługi dla ZKG KM w Olkuszu. W ramach akcji sylwetki zasłużonych zostały umieszczone na biletach komunikacji miejskiej. Poza tym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy została stworzona specjalna zakładka, gdzie można zapoznać się z życiorysami i fotografiami tych osób.

"Chcemy poprzez tę akcję dotrzeć do jak największej grupy naszych mieszkańców, w tym do osób, które dotąd nie interesowały się historią. Osoby, których zasługi przypominamy w ramach tej akcji, wniosły duży wkład nie tylko w odzyskanie niepodległości, ale także budowanie samorządu lokalnego w Olkuszu i na ziemi olkuskiej" – wyjaśniają Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza oraz Tadeusz Chwast, przewodniczący Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna w Olkuszu.  

Dzięki staraniom organizatorów akcja „Przystanek Niepodległość: Olkusz 1918 – 2018” uzyskała formalne wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koordynatora Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Źródło: Biuro Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL