Okupacja sowiecka

20.10.2011 aktualizacja 11.08.2016

"Historia pisana wierszem" - spotkanie w Muzeum Niepodległości

W poniedziałek 24 października o godz. 17.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie (Al. Solidarności 62) odbędzie się spotkanie z cyklu "Klioteka - Salon Książki Historycznej" pt. "Historia pisana wierszem". Będzie ono poświęcone książce "Gułag polskich poetów" w opracowaniu Niny Taylor-Terleckiej. Spotkanie poprowadzi Tadeusz Górny.

Gułag polskich poetów" - pierwsze wydanie krajowe antologii poezji powstałej w latach II wojny światowej w więzieniach i łagrach na terenie Rosji Sowieckiej, a po umowie Sikorski-Majski i po opuszczeniu Rosji, w Iranie, Iraku i Palestynie.

Nina Taylor-Terlecka - wychowanka Lycée Français de Londres, absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego (rusycystyka) i londyńskiego (polonistyka). Tłumaczka m. in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana. Od  kilkunastu lat wykłada literaturę polską na Uniwersytecie Oksfordzkim i na  Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Zajmuje się literaturą porównawczą. Ma w dorobku paręset prac w języku angielskim, polskim i francuskim rozproszonych w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych. Jest także tłumaczona na rosyjski i litewski. Pisze przeważnie o literaturze dot. b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, o polskiej literaturze Gułagu, o literaturze emigracyjnej, a także o dramacie romantycznym. Autorka pracy pt. Tradycja krajobrazu Wielkiego Księstwa Litewskiego w powieściach Tadeusza Konwickiego. Wydała antologię: Gułag polskich poetów. Od Komi do Kołymy. Wiersze (2001). Ze spuścizny po Tymonie Terleckim wydała: Emigracja naszego czasu (Wyd. UMCS, 2003); Rosa Bailly Szkicownik kresowy (przekłady) (Przemyśl 2005); Zaproszenie do podróży (Gdańsk, 2006) i Listy Andrzeja Bobkowskiego do Tymona Terleckiego ( Warszawa: „Więź”, 2006).

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL