Okupacja niemiecka

09.03.2016 aktualizacja 11.08.2016

"Okupacyjny głód" - wykład w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Wykład otwarty „Okupacyjny głód” w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie Wykład otwarty „Okupacyjny głód” w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

W niedzielę, 13 marca, godz. 15 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbędzie się wykład otwarty „Okupacyjny głód” w ramach programu „Znaki historii” Muzeum AKtywnego.

Wstęp wolny

Jak Polacy radzili sobie w czasie okupacji niemieckiej? Jakie były warunki życia na wsi i w mieście? Tego będzie się można dowiedzieć podczas wykładu otwartego: "Okupacyjny głód" - przemiany kondycji ekonomicznej Polaków podczas okupacji 1939-1945.

Temat przedstawi dr hab. Mirosław Kłusek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, historyk gospodarczy, który zajmuje się bankowością I poł. XX w., zastępca redaktora naczelnego "Krakowskich Studiów Małopolskich". Dr Kłusek od lat bada dzieje ekonomiczne Generalnego Gubernatorstwa, a szczególnie majątków wielkiej własności.

Źródło: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL