PRL

06.02.2018 aktualizacja 08.02.2018

8 lutego - premiera książki "Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961"

08.02.2018 Zaproszenie na spotkanie. Źródło: IPN Zaproszenie na spotkanie. Źródło: IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na premierę publikacji Witolda Bagieńskiego "Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961", która odbędzie się 8 lutego (czwartek) o godzinie 17.30 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia", ul. Marszałkowska 21/25.

W spotkaniu udział wezmą:

dr Witold Bagieński – Archiwum IPN, autor

dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen broni Kazimierza Sosnkowskiego

prof. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Władysław Bułhak, Instytut Pamięci Narodowej – prowadzenie

Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. Jednostka ta realizowała też zadania, które służyły zmniejszeniu zapóźnienia gospodarczego względem krajów zachodnich. Priorytety te wynikały z oczekiwań decydentów partyjnych i były ściśle związane z polityką zagraniczną PRL. Z reguły tam, gdzie kończyło się pole działania dyplomacji i oficjalnych agend państwa, zaczynało się pole działania służby wywiadowczej. Niekiedy obszary dyplomacji i szpiegostwa silnie się ze sobą wiązały lub przenikały się wzajemnie.

W publikacji Witolda Bagieńskiego przedstawionych zostało pierwszych 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i ich agenci. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące jednej z najważniejszych jednostek operacyjnych centrali bezpieki.

Portal dzieje.pl objął spotkanie promocyjne swoim patronatem.

Źródło: IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL