Europa i świat po II wojnie światowej

22.08.2019 aktualizacja 24.08.2019

„Rosenburg w cieniu narodowosocjalistycznej przeszłości” – wystawa w Centrum Historii Zajezdnia

01.09.2019 - 04.10.2019 Wystawa „Rosenburg – Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości w cieniu narodowosocjalistycznej przeszłości”. Źródło: Centrum Historii Zajezdnia Wystawa „Rosenburg – Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości w cieniu narodowosocjalistycznej przeszłości”. Źródło: Centrum Historii Zajezdnia

Wystawa „Rosenburg – Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości w cieniu narodowosocjalistycznej przeszłości” odkrywa przerażającą i zawstydzającą prawdę o pierwszych latach funkcjonowania Republiki Federalnej Niemiec. Ekspozycję od 1 września do 4 października będzie można zobaczyć w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

Powołana w 2012 roku Niezależna Komisja Naukowa badała, co działo się za murami pierwszej siedziby Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, Rosenburgu w Bonn, w okresie założycielskim Republiki Federalnej. Zespół naukowców pod kierownictwem historyka prof. Manfreda Görtemakera i prawnika Christopha Safferlinga badał, w jaki sposób Ministerstwo podchodziło w latach 50. i 60. XX wieku do przeszłości swoich współpracowników, ścigania zbrodni związanych z holokaustem, jak również do amnestii i przedawnienia tych zbrodni.

„+Akta Rosenburga+ rzucają światło na szczególną odpowiedzialność prawników za państwo i społeczeństwo. Zadanie to wymaga mocnej postawy wewnętrznej, by być wrażliwym na to, kiedy także dzisiaj populiści i demagodzy atakują godność człowieka lub stawiają pod znakiem zapytania nasze prawa podstawowe” – pisze we wstępie do katalogu wystawy dr Katarina Barley, Federalna Minister Sprawiedliwości i Ochrony Konsumenta.

Jesienią 2016 roku zaprezentowane zostały końcowe rezultaty badań pod tytułem „Akta Rosenburga”. Rezultaty te są jednoznaczne. W Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Federalnej czynnych było wielu prawników, którzy pracowali już w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeszy albo w wymiarze sprawiedliwości dyktatury narodowosocjalistycznej i byli głęboko uwikłani w bezprawie tamtego czasu. Odbudowa państwa prawa oraz poszanowanie konstytucji zostały powierzone prawnikom, którzy w większości byli uwikłani w reżim narodowosocjalistyczny.

„Liczni, dawni funkcjonariusze narodowosocjalistyczni kontynuowali bez żadnych trudności swoje kariery w Rosenburgu, gdyż postrzegali siebie jako bezpartyjnych fachowców od prawa i jako tacy byli akceptowani. Konfrontacja z własną biografią nie miała miejsca” – wskazuje dr Barley.

Ponad połowa wszystkich kadr kierowniczych było dawnymi współpracownikami NSDAP, co piąty był członkiem SA. Te kontynuacje personale miały fatalne skutki: wiele ustaw zostało zdenazyfikowanych tylko bardzo powierzchownie, kontynuowano także dyskryminację dawnych ofiary takich jak homoseksualiści oraz przedstawiciele narodowości romskiej i Sinti. Zbrodniarze narodowosocjalistyczni latami nie byli prawie w ogóle ścigani, korzystali z amnestii oraz regulacji dotyczących przedawnienia.

Celem ekspozycji jest przedstawienie szerokiej publiczności rezultatów „Akt Rosenburga”. Teraz po raz pierwszy zostanie zaprezentowana w Polsce.

Wstęp na wystawę jest darmowy, jej wernisaż odbędzie się 8 września, o godz. 17.

Źródło: Centrum Historii Zajezdnia

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL