Kultura i sztuka 1945-1989

06.02.2018

Promocja książki „Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej”

12.02.2018 - 12.02.2018 Spotkanie nt. książki „Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej” Spotkanie nt. książki „Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie i Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki organizują w poniedziałek, 12 lutego, o godz. 17.30 w Przystanku Historia w Warszawie (ul. Marszałkowska 21/25) spotkanie nt. książki „Partia z piosenką, piosenka z partią. PZPR wobec muzyki rozrywkowej”.

W dyskusji udział wezmą: dr Karolina Bittner (autorka), prof. Jerzy Eisler i red. Dariusz Michalski. Spotkanie poprowadzi red. Mirosław Biełaszko.

Spotkanie organizowane jest w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Partia komunistyczna w systemie władzy w Polsce 1944-1989”.

Wstęp wolny.

* * *

Autorka książki gruntownie przebadała plany i koncepcje PZPR w dziedzinie muzyki rozrywkowej oraz ich realizację – od schyłku lat czterdziestych do końca PRL. Praca składa się z ośmiu rozdziałów, w każdym z nich omówiony został inny obszar peerelowskiego przemysłu muzycznego: instytucje zajmujące się rozrywką, koncepcje i zadania partii w tym obszarze, muzyka ludowa, funkcje i znaczenie festiwali piosenki w PRL, rola radia i telewizji w upowszechnianiu muzyki rozrywkowej i kształtowaniu gustów muzycznych Polaków, funkcjonowanie przemysłu fonograficznego w Polsce Ludowej, zagadnienie cenzury wobec piosenki oraz szczególne przypadki wykorzystania piosenki przez władze PRL.

Źródło: Oddział IPN w Warszawie

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL