Polska po 1989 roku

14.05.2019

Komisja sejmowa o nauczaniu w szkołach języków obcych nowożytnych

Alina Sarnecka, dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji z MEN, zaprezentowała we wtorek na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży materiał ukazujący ewolucję nauczania języków obcych w szkołach.

"Przygotowany przez ministra edukacji materiał dla Komisji zawiera elementy dotyczące zarówno podstaw prawnych, które kształtują nauczanie języków obcych nowożytnych w szkołach i przedszkolach, jak również te, które dotyczą podstawy programowej, ramowych planów nauczania, kwalifikacji nauczycieli, systemu doskonalenia nauczycieli, egzaminów zewnętrznych, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu po ósmej klasie, egzaminów maturalnych. Dotyczy również działań wspomagających nauczanie języków obcych" - powiedziała Sarnecka.

"Te działania wynikają z ramowych planów nauczania związanych np. z godzinami do dyspozycji dyrektora, które zostaną zwiększone od 1 września 2019 roku, między innymi na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, które mogą być wykorzystane, jeżeli w danej szkole, klasie czy oddziale dyrektor uzna, że należy takie zdolności rozwijać" - powiedziała.

Sarnecka mówiła też o roli organizacji wspomagających ministra edukacji narodowej. "Fundacja Rozwoju Edukacji ma szereg działań skierowanych do uczniów, nauczycieli jak i studentów, które służą rozwojowi kompetencji językowych" - powiedziała.

"Prezentowany na Komisji materiał pokazuje ewolucję nauczania języków obcych, zagadnienia dotyczące lepszej jakości nauczania języków obcych, obniżenie wieku związanego z nauczaniem języków obcych, który rozpoczął się tak naprawdę w 2016 roku programem rządowym i objął pilotażowo nauczanie języków obcych od pierwszej klasy szkoły podstawowej" - powiedziała.

"Chcieliśmy też w materiale pokazać ostatnie zmiany związane z reformą systemu oświaty, ze zmianą systemu edukacji dotyczącą wygaszenia gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, utworzeniem 8. letniej szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, co łączyło się ze zmianą podstawy programowej, systemem egzaminów zewnętrznych, z ramowymi planami nauczania i systemem wsparcia dla nauczycieli. W zmianach zostało zaznaczone, że nastąpił powrót do klas wstępnych, od roku szkolnego 2019/20, jak również możliwość utworzenia oddziałów dwujęzycznych w każdej szkole podstawowej od 7. klasy" - powiedziała. (PAP)

Autorka: Monika Witkowska

mowi/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL