Europa i świat po 1989 roku

23.10.2019

„Polska Noc Kosmiczna” w Waszyngtonie

Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego były głównym tematem „Polskiej Nocy Kosmicznej” – spotkania zorganizowanego we wtorek (w środę rano czasu polskiego) w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie.

Organizatorami „Polskiej Nocy Kosmicznej” były ambasada RP w Waszyngtonie, Polska Agencja Kosmiczna (PAK) oraz Związek Pracodawców Przemysłu Kosmicznego.

Spotkanie zgromadziło ok. 100 osób: przedstawicieli polskiego rządu, w tym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, PAK oraz spełniających podobne funkcje agencji rządowych Japonii, Rumunii i Ukrainy, a także licznych reprezentantów firm sektora kosmicznego polskiej gospodarki.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej: przewodniczący tej grupy - poseł Jerzy M. Materna (PiS), wiceprzewodniczący i poseł Paweł Pudłowski (PO–KO) oraz doradca naukowy tej grupy, wybitny fizyk i metrolog dr Włodzimierz Lewandowski.

Honorowymi gośćmi „Polskiej Nocy Kosmicznej” był Steve Jurczyk, polskiego pochodzenia, będący trzecią osobą w strukturze kierownictwa amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) oraz astronauta płk. George Zamka.

Zamka był dowódcą misji STS-130 NASA, podczas której w lutym 2010 roku załoga wahadłowca Endeavour dostarczyła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wyprodukowany we Włoszech na zamówienie Europejskiej Agencji Kosmicznej moduł połączeniowy Tranquility.

CZYTAJ TAKŻE

Ambasador Polski w Waszyngtonie Piotr Wilczek otwierając spotkanie powiedział, że jest ono okazją „do przedyskutowania współpracy Polski w dziedzinie przemysłu kosmicznego nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale także z innymi krajami”.

Polski dyplomata podkreślił, że „przemysł kosmiczny jest jedną z kluczowych dziedzin, określających na kolejne dekady kierunki rozwoju gospodarczego poprzez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań i nowych technologie”.

Podczas części oficjalnej „Polskiej Nocy Kosmicznej” wystąpili prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Michał Szaniawski, Kinga Gruszecka z Departamentu Projektów Obronnych PAK/POLSA oraz Julita Wilczek, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, która przedstawiła założenia i cele polskiego programu kosmicznego.

Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, zrzeszającego ok. 70 pracodawców polskiego sektora kosmicznego, przedstawił najważniejsze etapy w rozwoju tej dziedziny w Polsce.

Wojtkiewicz zwrócił uwagę, że większość firm przemysłu kosmicznego działających w Polsce, to firmy bardzo młode, powstałe po wejściu Polski w listopadzie 2012 roku do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sektor kosmiczny gospodarki, aby dalej się rozwijać „potrzebuje od rządu środków i funduszy” – powiedział w rozmowie z PAP.

CZYTAJ TAKŻE

"Sektor kosmiczny w każdym kraju jest bardzo silnie powiązany z administracją z zamówieniami publicznymi i środkami z budżetu państwa. Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. Budżety przeznaczone na badanie Kosmosu przez NASA jak i przez Departament (ministerstwo) Obrony są olbrzymie. W Polsce te budżety są bardzo małe" – dodał Wojtkiewicz.

Zarówno Wojtkiewicz jak i Gruszecka z PAK uważają, że zwiększenie nakładów na badania Kosmosu i rozwój sektora kosmicznego polskiej gospodarki jest uzależnione od zrozumienia potrzeb tego sektora w społeczeństwie i poparcia społeczeństwa dla zwiększonych wydatków z budżetu państwa na tę dziedzinę. Tymczasem obecnie świadomość potrzeb w tej dziedzinie w społeczeństwie polskim jest znikoma.

Część oficjalną "Polskiej Nocy Kosmicznej" zakończyła seria prezentacji firm działających w przemyśle kosmicznym w Polsce.

Większość zgromadzonych w rezydencji ambasadora RP stanowili uczestnicy obradującego w Waszyngtonie od poniedziałku 70. Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego. Kongres zorganizowany w tym roku pod hasłem „Space: The Power of the Past. The Promise of the Future” (Kosmos: Siła przeszłości, nadzieje przyszłości”) zgromadził w stołecznym ośrodku konferencyjnym im. Walta Washingtona ponad 6 tys. uczestników - naukowców, przedstawicieli rządowych i prywatnych ośrodków badawczych oraz reprezentantów sektora prywatnego przemysłu kosmicznego, z ponad 80 państw świata.

Współpraca pomiędzy sektorem prywatnym a agencjami rządowymi w badaniach Kosmosu i w przemyśle kosmicznym była jednym z głównych zagadnień przewijających się podczas ponad 200 sesji i dyskusji panelowych pięciodniowego Kongresu IAF – największego i najważniejszego takiego dorocznego zgromadzenia w dziedzinie badania Kosmosu.

Przykładem wzrastającego znaczenia sektora prywatnego w badaniach przestrzeni kosmicznej było ustanowienie przez organizatorów kongresu „Nagrody za wybitne osiągnięcia w przemyśle kosmicznym” (Excellence in Industry Award). Jako pierwsza nagrodę przyznawaną za wybitny wkład w badania kosmosu w sektorze prywatnym otrzymała założona przez szefa Amazon.com Jeffa Bezosa firma Blue Origin.

Bezos - obecnie najbogatszy człowiek na świecie - odbierając nagrodę IAF dla „Blue Origin” przedstawił swoją „narodową drużynę” - konsorcjum złożone z firm Blue Origin, gigantów zbrojeniowo-aeronautycznych korporacji Lockheed Martin i Northrop Grumman oraz niekomercyjnej organizacji badawczej Draper Laboratory.

Zadaniem tej „drużyny marzeń” (ang. „dream team”) Bezosa będzie budowa lądownika księżycowego Blue Moon w ramach programu Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej „Artemis” . Celem programu „Artemis” – jednego z przykładów współpracy sektora prywatnego z rządem federalnym w badaniach Kosmosu jest doprowadzenie - do roku 2024 - do ponownego lądowania człowieka na Księżycu.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)

tzach/ jo/ mal/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL