Religia

12.02.2019

Święto Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Swoje święto obchodziła we wtorek Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, działająca od blisko 20 lat, jedyna w kraju taka placówka akademicka. Zajmuje się międzywydziałową działalnością dydaktyczną, pracą naukową i wydawniczą.

Święto katedry przypada rokrocznie 12 lutego, w dzień poświęcony w Cerkwi trzem wielkim hierarchom: Bazylemu Wielkiemu, Janowi Złotoustemu, zwanemu też Chryzostomem, i Grzegorzowi Teologowi. Są oni patronami katedry. Okolicznościowa liturgia została odprawiona rano w białostockiej katedrze św. Mikołaja.

Międzywydziałowa Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku oficjalnie rozpoczęła działalność w marcu 1999 roku. Pierwszym jej kierownikiem był zwierzchnik Cerkwi w Polsce, metropolita Sawa. Obecnie p.o. kierownika jest ks. dr hab. Marek Ławreszuk.

Placówka, która ma teraz dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych, uważana jest za kontynuatorkę naukowych badań teologicznych prowadzonych w okresie międzywojennym przez Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim, współpracuje z placówkami naukowymi za granicą, m.in. w Grecji, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Białostocka katedra uniwersytecka prowadzi dydaktyczną działalność na kilku wydziałach uczelni. W ramach studiów podyplomowych przygotowywała prawosławnych duchownych do zarządzania parafiami i instytucjami kościelnymi. Kolejnym podyplomowym kierunkiem jest teologia prawosławna i ikonografia. Katedra współorganizuje też otwarte wykłady w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej i Olimpiadę Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

"Cieszę się, że mamy w swojej strukturze taką jednostkę. Jej działalność znakomicie wpisuje się nie tylko w specyfikę naszego regionu, ale też w misję Uniwersytetu w Białymstoku, który stawia sobie za cel m.in. poznawanie i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego Podlasia. Katedra - choć jest jednostką niewielką - działa aktywnie zarówno na polu nauki, jak i dydaktyki" - powiedział PAP rektor UwB prof. Robert Ciborowski.

Zwrócił uwagę, że jej pracownicy wydają publikacje i realizują granty.

Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, Katedra wydaje też własne czasopismo naukowe - "Elpis" (z greckiego - nadzieja), które jest kontynuacją czasopisma Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, wydawanego przed wojną. Takie studium istniało przez 14 lat, do wybuchu II wojny światowej. Prowadzi też wykłady otwarte, w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej.

Po II wojnie światowej, teologia prawosławna od 1957 roku wykładana jest w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W Warszawie istnieje także Prawosławne Wyższe Seminarium Duchowne.

Na Uniwersytecie w Białymstoku działa również Katedra Teologii Katolickiej. Kiedy powstawały obie katedry, mówiono o pomyśle utworzenia w przyszłości wydziału teologicznego. (PAP)

Autor: Robert Fiłończuk

rof/ krap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL