II Rzeczpospolita

27.11.2013 aktualizacja 12.07.2016

„Piłsudski jakim Go znałem”

autor: Leon Wasilewski
Leon Wasilewski „Piłsudski jakim Go znałem” Leon Wasilewski „Piłsudski jakim Go znałem”

„Piłsudski jakim Go znałem” to tytuł nowego wydania publikacji bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego, Leona Wasilewskiego, która po raz pierwszy ukazała się w 1935 r. Edycja przygotowana i opracowana przez Muzeum Historii Polski została wzbogacona o nowy wstęp oraz bogate przypisy. Aby ułatwić lekturę, zastosowana została współczesna ortografia.

Książka jest pierwszą z serii „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki” opracowanej przez Muzeum Historii Polski, a której pomysłodawcą jest prof. dr hab. Andrzej Friszke, członek Rady Muzeum i wybitny historyk dziejów Polski XX wieku. Celem serii wydawniczej jest uczczenie pamięci zasłużonych budowniczych Polski niepodległej w 1918 r.

Seria to zbiór kilkunastu niepublikowanych lub dawno nie wznawianych pamiętników i dzienników czołowych postaci polskiego życia publicznego. Pokaże kulisy życia politycznego i intelektualnego II Rzeczypospolitej, ale także czasów pierwszej i drugiej wojny światowej.

Dzięki przystępnemu opracowaniu te ważne źródła historyczne będą służyć zarówno badaczom historii, jak i szerszemu gronu czytelników.

Partnerem medialnym serii jest Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki".

***

Leon Wasilewski (1870-1936) – polityk PPS, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, znawca polskiej polityki wschodniej i jej współtwórca. Opowiadał się za federacją z Litwą i Białorusią oraz sojuszem z Ukrainą. Redaktor pism socjalistycznych „Przedświt” i „Robotnik”. Po rozłamie w PPS należał do PPS Frakcji Rewolucyjnej Piłsudskiego. W czasie I wojny światowej działał w Naczelnym Komitecie Narodowym i POW. W 1918 r. minister spraw zagranicznych w rządzie Moraczewskiego, później delegat Naczelnika Państwa na konferencję wersalską i uczestnik rozmów pokojowych po wojnie polsko-bolszewickiej. Przewodniczył komisji ustalającej granicę wschodnią.  W II RP kierował Instytutem Badania Najnowszej Historii Polski oraz Instytutem Badań Spraw Narodowościowych, wydawał pisma Piłsudskiego.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL