Europa i świat po 1989 roku

26.05.2018

Festiwal Kultury Polskiej i dyktando w mińskiej szkole

Festiwal Kultury Polskiej i konkurs języka polskiego, zorganizowane przez miński oddział Polskiej Macierzy Szkolnej, odbyły się w sobotę w białoruskiej stolicy w szkole średniej nr 69.

„Tematem tegorocznego Festiwalu Kultury Polskiej jest stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę” – powiedziała PAP Maryna Repkina, szefowa mińskiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej.

„W roku stulecia odzyskania niepodległości szczególnie pamiętamy, że przez 123 lata Polska, nieistniejąca na mapie, przetrwała dzięki językowi, kulturze, tradycji” – mówił kierownik wydziału konsularnego ambasady RP w Mińsku Marek Pędzich.

W festiwalu wzięli udział głównie artyści w młodszym wieku, pochodzący z okolic Mińska. „Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, w tym także od dorosłych, ale chętnych było zbyt wielu i postanowiliśmy dać pierwszeństwo dzieciom” – powiedziała Repkina.

Wcześniej odbył się konkurs języka polskiego. „Konkurs, w którym młodsze dzieci piszą test z gramatyki i ortografii, a najstarsze – dyktando – jest już naszą wieloletnią tradycją” – podkreśliła Repkina.

W konkursie wzięło udział ponad 90 dzieci z obwodu mińskiego z różnych placówek oświatowych, od kółek i szkół społecznych po szkoły państwowe.

Jak powiedziała Repkina, konkurs „jest podsumowaniem wysiłku pracy dzieci i nauczycieli w ciągu roku”.

PMS działa na rzecz "szerzenia oświaty polskojęzycznej na terenie Białorusi w duchu narodowym, chrześcijańskim i obywatelskim”. Nauczyciele zrzeszeni w PMS prowadzą zajęcia z języka polskiego w szkołach państwowych i społecznych.

W szkole nr 69 w Mińsku języka polskiego jako przedmiotu uczy się w dwóch klasach ok. 60 dzieci.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

just/ mc/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL