Kultura i sztuka po 1989 roku

28.11.2019

Szef MKiDN wystosował list ws. zamiaru odwołania dyr. Muzeum Narodowego w Warszawie

Minister kultury Piotr Gliński skierował do związków zawodowych działających w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz ogólnopolskich stowarzyszeń muzealniczych pismo z prośbą o zaopiniowanie zamiaru odwołania dyrektora muzeum prof. Jerzego Miziołka – podano w czwartek na stronie resortu.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierował do związków zawodowych działających w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz ogólnopolskich stowarzyszeń muzealniczych pismo z prośbą o zaopiniowanie zamiaru odwołania dyrektora Muzeum z zajmowanego stanowiska. Minister, działając zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podejmie decyzję o odwołaniu dyrektora po zapoznaniu się z opiniami" - napisano w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prof. Jerzy Miziołek jest dyrektorem MNW od 30 listopada 2018 r. Wcześniej - po podaniu się w maju 2018 r. do dymisji dr Agnieszki Morawińskiej, która kierowała placówką przez 8 lat - p.o. dyrektora Muzeum Narodowego był Piotr Rypson.

Morawińska, która kierowała MNW od 2010 r., tłumaczyła, że MNW nigdy nie było dla niej tylko miejscem pracy, lecz instytucją, z którą czuje się szczególnie związana. "Jednak utrzymujący się od pewnego czasu brak efektywnej komunikacji z Ministerstwem, skutkujący pogarszającą się sytuacją finansową naszej instytucji, lekceważenie naszych sygnałów przekazywanych wielokrotnie, także publicznie, brak odpowiedzi na pisma, bałamutne powtarzanie informacji o bliskim rozwiązaniu problemów dzięki wyprowadzce Muzeum Wojska (ma się ono przenieść do kompleksu muzealnego, który powstanie na Cytadeli - PAP), wreszcie sposób procedowania w sprawie naszych magazynów sprawiają, że w poczuciu troski o dobro Muzeum postanowiłam przyspieszyć swoje odejście" - napisała dyrektor MNW.

23 listopada 2018 r. prof. Jerzy Miziołek otrzymał z rąk ministra kultury prof. Piotra Glińskiego powołanie na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie na kadencję 2018-22. Nowy dyrektor objął stanowisko 30 listopada, zastępując p.o. dyrektora dr. Piotra Rypsona.

6 maja br. Miziołek podjął decyzję o zamknięciu dla publiczności Galerii Sztuki XX i XXI w. Muzeum Narodowego w Warszawie. Temat ekspozycji prezentowanej w Galerii XX i XXI w. pojawił się już pod koniec kwietnia br., gdy media poinformowały, że z prezentowanej tam ekspozycji zniknęły dwie instalacje wideo autorstwa Natalii LL "Sztuka konsumpcyjna" z 1972 r. i Katarzyny Kozyry "Pojawienie się Lou Salome" z 2005 r. Informacja ta wywołała liczne protesty i komentarze.

Według mediów, usunięcie prac nakazał dyrektor MNW prof. Jerzy Miziołek, tłumacząc, że dzieła te "rozpraszały młodzież", a muzeum otrzymywało skargi od niezadowolonych gości. Po kilku dniach w oświadczeniu na stronie MNW prof. Miziołek zapowiedział generalną rearanżację Galerii, tłumacząc to koniecznością wprowadzania w jej przestrzeni "kreatywnych zmian".

Informacja o usunięciu prac Natalii LL i Katarzyny Kozyry z MN była szeroko komentowana w mediach przez przedstawicieli świata kultury i sztuki. W ramach protestu 30 kwietnia br. przed bramą placówki zorganizowano happening. Zgromadzeni skandowali m.in. "Bananowa rewolucja", "Polska kolorowa, nie narodowa", "Wolna sztuka", zjedli także banany, manifestując niezgodę na "cenzurowanie sztuki".

W przestrzeni medialnej pojawiły się także informacje, że usunięcia prac domagało się MKiDN. Resort kultury oraz dyrektor Muzeum zaprzeczyli im. "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jeszcze raz informuje – w związku z pojawiającymi się i powielanymi w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami - że dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie nie był wzywany do ministerstwa w sprawie reorganizacji Galerii Sztuki XX i XXI Wieku, co zresztą sam przyznaje w wydanym dzisiaj oświadczeniu. Sprawa ta nie była również przedmiotem zainteresowania kierownictwa MKiDN" - podkreślił resort kultury w przesłanej 25 kwietnia PAP informacji.

25 kwietnia dyrektor MNW poinformował, że "w związku z zaistniałą sytuacją podjął decyzję o dalszym eksponowaniu ww. dzieł - do dnia rozpoczęcia prac rearanżacyjnych" Galerii Sztuki XX i XXI Wieku. Zaznaczył, że w sprawie reorganizacji Galerii nie był wzywany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wszystkie decyzje podjął osobiście, po konsultacjach ze specjalistami zajmujących się sztuką XX i XXI wieku.

Protesty wywołała też informacja z 10 lipca br., kiedy Muzeum Narodowe w Warszawie podało, że "zakończyło współpracę z prof. dr hab. Antonim Ziembą". "Przyczyny zwolnienia związane były wyłącznie z naruszeniem obowiązków pracowniczych, nałożonych na każdego pracownika przez przepisy Kodeksu pracy" - wskazano w oświadczeniu.

Wszystkie organizacje związkowe, działające w Muzeum Narodowym w Warszawie: NSZZ "Solidarność", NSZZ Pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie, Związek Zawodowy Konserwatorów Dzieł Sztuki MNW, powiadomione przez dyrekcję placówki o zamiarze rozwiązania umowy bez wypowiedzenia prof. Antoniemu Ziembie, wyraziły negatywną opinię co do tego zamiaru.

List do prof. Jerzego Miziołka wystosowało Stowarzyszenie Muzealników Polskich, wyrażając w nim zaniepokojenie w związku z informacją o zamiarze zwolnienia w trybie dyscyplinarnym prof. Ziemby. List w obronie prof. Ziemby skierowali też do ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego muzealnicy i historycy sztuki. Jego autorką była dr Barbara Arciszewska, dyrektorka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, a sygnatariuszami – ponad 200 pracowników wyższych uczelni, instytutów naukowych, muzeów i placówek kultury z kraju i zagranicy.

24 lipca muzealnicy z "Solidarności" MNW pikietowali przed MKiDN żądając odwołania dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie prof. Jerzego Miziołka. Protestujący mieli ze sobą transparenty z hasłami: "W muzeach dyrektorzy, nie cenzorzy! Miziołek do dymisji!", "Nie dla chaosu w MNW", "Muzeum dla wszystkich", "Ziemba auro prior!", "Ziemba cenniejszy niż złoto", "Pracownicy sądów wspierają pracowników muzeów".

Z protestującymi spotkał się szef MKiDN Piotr Gliński i zapowiedział analizę procesu prowadzenia dialogu społecznego z NSZZ "Solidarność" w MNW.

W petycji przekazanej prof. Glińskiemu protestujący napisali m.in., że "wieloletni dorobek oraz powaga misji Muzeum Narodowego w Warszawie pod rządami obecnego dyrektora są niszczone". Wyjaśniono, że "podczas swojej zaledwie półrocznej kadencji prof. dr hab. Jerzy Miziołek wykazał się rażącym brakiem kompetencji w zakresie prowadzenia instytucji kultury, wprowadził chaotyczną politykę programową oraz kadrową". Oceniono, że "obecny dyrektor nie jest w stanie wykorzystać potencjału i kompetencji pracowników Muzeum".

Prof. Jerzy Miziołek jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Archeologii UW, w którym kieruje Zakładem Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych. Od 2010 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym przedmiotem badań prof. Miziołka są sztuka włoskiego renesansu, symbolika światła i edukacja artystyczna na przełomie XVIII i XIX wieku. "Jako badacz historii sztuki i archeologii klasycznej prof. Miziołek współpracował z wieloma muzeami polskimi oraz zagranicznymi, w tym m.in. z National Gallery w Waszyngtonie (gdzie w tamtejszym Center for Advanced Studies in the Visual Arts był cztery razy stypendystą), National Gallery of Art w Londynie, The Getty Museum w Los Angeles oraz przede wszystkim z muzeami Florencji, Rzymu i Watykanu. Brał też czynny udział w organizowaniu kilku wielkich wystaw w Polsce i we Włoszech, głównie, jako autor esejów i haseł katalogowych (m.in. w 2010 i 2011).

W 2003 r. pod jego redakcją ukazała się praca zbiorowa pt. "Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego", poświęcona początkom Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest autorem około 200 artykułów naukowych, popularno-naukowych i recenzji oraz kilkunastu książek; przewodniczącym fundacji naukowej "Collegium Artium", członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, College Art Association of America, Renaissance Society of America. (PAP)

autor: Grzegorz Janikowski

gj/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL