Okrągły stół

30.06.2009 aktualizacja 19.07.2016

1988

24.IV Strajk pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bydgoszczy - początek wiosennej fali społecznych protestów. 26.IV Strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie - poza postulatami płacowymi protestujący żądali ponownego przyjęcia do pracy zwolnionych działaczy "Solidarności". 29.IV Strajk w hucie Stalowa Wola. 1.V

24.IV

Strajk pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bydgoszczy - początek wiosennej fali społecznych protestów.

26.IV

Strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie - poza postulatami płacowymi protestujący żądali ponownego przyjęcia do pracy zwolnionych działaczy "Solidarności".

29.IV

Strajk w hucie Stalowa Wola.

1.V

Na wezwanie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w wielu miastach Polski odbyły się niezależne manifestacje pierwszomajowe.


2.V

Strajk w Stoczni Gdańskiej - obok postulatów ekonomicznych, żądania polityczne, przede wszystkim przywrócenia "Solidarności".

2-3.V

W czasie 227. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski biskupi wypowiadając się na temat sytuacji w kraju stwierdzili, że: „Jedynym środkiem prowadzącym do przezwyciężenia kryzysu jest dialog władz państwowych i reprezentatywnych grup społecznych”.

4.V

W Warszawie zmarł gen. Jan Mazurkiewicz "Radosław", w czasie II wojny światowej zastępca (1943-1944), a następnie szef Kedywu KG AK (1944). Podczas Powstania Warszawskiego dowódca Zgrupowania "Radosław".

4-5.V

Oddziały ZOMO wtargnęły na teren Huty im. Lenina w Krakowie i w brutalnym sposób złamały strajk.


10.V

Strajk w Stoczni Gdańskiej został przerwany – bez zawarcia porozumienia. Protestujący w zwartym pochodzie, w milczeniu opuścili stocznię i udali się do kościoła św. Brygidy.

4.VI.

W Warszawie zmarł gen. Jan Mazurkiewicz "Radosław", żołnierz Legionów Polskich, szef Kedywu KG AK (1944), w czasie Powstania Warszawskiego dowódca Zgrupowania "Radosław".

 


13.VI

W referacie wygłoszonym na VII Plenum KC PZPR I sekretarz KC gen. Wojciech Jaruzelski, mówiąc o konieczności dyskusji różnych środowisk na temat ustawy o stowarzyszeniach, po raz pierwszy użył określenia „okrągły stół”.


19.VI

W Polsce odbyły się wybory do rad narodowych.

11.VII

W Warszawie zamordowany został Jan Strzelecki, socjolog, doradca "Solidarności".


11-16.VII

W Polsce przebywał sekretarz generalny KC KPZR Michaił Gorbaczow.

21.VII

Lech Wałęsa, za pośrednictwem mecenasa Władysława Siły-Nowickiego, przekazał ministrowi spraw wewnętrznych gen. Czesławowi Kiszczakowi list zawierający „wstępną zgodę na proponowane kontakty i rozmowy”.


15.VIII

Początek strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu. Górnicy obok postulatów ekonomicznych postawili żądanie legalizacji NSZZ „Solidarność” i po kilku dniach utworzyli Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS). W ciągu kilku dni na Śląsku strajk podjęło jeszcze kilkanaście innych kopalni, m.in. „Andaluzja”, „Borynia”, „Brzeszcze”, „Jastrzębie”, „Jaworzno”, „Krupiński”, „Morcinek”, „Moszczenica”, „1 Maja”, „XXX- lecia PRL” i „ZMP”.

17.VIII

Rozpoczął się strajk w Porcie Szczecińskim. Następnego dnia również tam powstał MKS.

18.VIII

Strajk pracowników szczecińskich zakładów komunikacyjnych.

20.VIII

Strajk w Porcie Północnym w Gdańsku. Tego dnia doszło również do spotkania pomiędzy sekretarzem KC Józefem Czyrkiem a przewodniczącym warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej Andrzejem Stelmachowskim, występującym z upoważnienia Episkopatu i Lecha Wałęsy. Rozmowy ze strony władz miały charakter sondażowy i dotyczyły „nawiązania dialogu” z umiarkowaną opozycją.

21.VIII

Gen. Wojciech Jaruzelski na posiedzeniu zwołanego w nadzwyczajnym trybie Biura Politycznego przedstawił propozycję rozpoczęcia rozmów z Lechem Wałęsą.


22.VIII

Początek strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, w Hucie Stalowa Wola i Zakładach im. Cegielskiego w Poznaniu. Tego samego dnia w wystąpieniu telewizyjnym minister spraw wewnętrznych gen. Czesław Kiszczak zagroził, iż w przypadku kontynuacji strajków wprowadzona zostanie godzina milicyjna oraz inne nadzwyczajne środki.

25.VIII

Lech Wałęsa skierował do władz komunistycznych „Oświadczenie w sprawie dialogu” zawierające propozycje zagadnień, które miałyby być omawiane w trakcie rozmów. Wśród nich znalazła się sprawa legalizacji „Solidarności”.

28.VIII

BP KC PZPR podjęło decyzję, iż wydane przez Lecha Wałęsę „Oświadczenie w sprawie dialogu” może być uznane jako wstęp do podjęcia rozmów.

31.VIII

W Warszawie w willi MSW przy ul. Zawrat doszło do poufnego spotkania gen. Czesława Kiszczaka z przywódcą „Solidarności” Lechem Wałęsą. Uczestniczyli w nim również bp Jerzy Dąbrowski i sekretarz KC Stanisław Ciosek. Warunkiem rozpoczęcia rozmów na temat „okrągłego stołu”, postawionym przez stronę rządową, było zakończenie fali strajków.

1.IX

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Stoczni Gdańskiej wezwał do przerwania akcji protestacyjnych.


3.IX

Zakończenie strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu.

6.IX

Rada Naczelna Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) podjęła uchwałę o wotum nieufności wobec rządu Zbigniewa Messnera.

11.IX

Spotkanie intelektualistów i działaczy związkowych z Lechem Wałęsą w kościele św. Brygidy w Gdańsku.

15.IX

Odbyło się drugie spotkanie Lecha Wałęsy i gen. Czesława Kiszczaka w willi MSW na ul. Zawrat w Warszawie. Obecni na nim byli także Stanisław Ciosek, ks. Alojzy Orszulik i Andrzej Stelmachowski.

16.IX

Początek rozmów przedstawicieli władz PRL, opozycji i Episkopatu w ośrodku MSW w podwarszawskiej Magdalence. W grupie reprezentującej władze obok działaczy PZPR, znaleźli się również członkowie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego oraz OPZZ. Po spotkaniu wydano ogólnikowy komunikat, w którym informowano jedynie, że przedmiotem obrad Okrągłego Stołu, które rozpoczną się w połowie października, będzie m.in. „kształt polskiego ruchu związkowego”.


19.IX

Dymisja rządu Zbigniewa Messnera.


27.IX

Mieczysław F. Rakowski został nowym prezesem Rady Ministrów.

11.X

W uczelniach na terenie całego kraju zorganizowano wiece, w czasie których studenci domagali się rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS).

25.X

W pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą ustawiono okrągły stół na 55 osób, wykonany przez Wytwórnię Mebli Artystycznych w Henrykowie.

28.X

Premier Mieczysław F. Rakowski na konferencji prasowej stwierdził: Polaków mniej interesuje okrągły stół, a bardziej suto zastawiony.

31.X

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o likwidacji Stoczni Gdańskiej.


2-4.XI

Oficjalna wizyta premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Polsce.

11.XI

W wielu miastach Polski odbyły się niezależne obchody 70 rocznicy odzyskania niepodległości. W Gdańsku, Katowicach i Poznaniu oddziały ZOMO brutalnie zaatakowały uczestników niepodległościowych demonstracji.

W Warszawie zmarł Jan Himilsbach, aktor, pisarz.


12.XI

Oświadczenie sekretarza Episkopatu Polski arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego krytykujące decyzję rządu Mieczysława F. Rakowskiego dotyczącą likwidacji Stoczni Gdańskiej.

18-19.XI

W parafii w Wilanowie doszło do wznowienia rozmów pomiędzy stroną rządową a opozycją i przedstawicielami Kościoła. Uczestniczyli w nim gen. Czesław Kiszczak, Stanisław Ciosek oraz Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, arcybiskup Bronisław Dąbrowski, biskup Tadeusz Gocłowski i ksiądz Alojzy Orszulik. Władze komunistyczne po raz kolejny nie zgodziły się na legalizację NSZZ „Solidarność”.

29.XI

Demontaż okrągłego stołu w pałacu w Jabłonnie.


30.XI

Bezpośrednia transmisja telewizyjna debaty Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą.

4.XII

W Jastrzębiu odbyła się manifestacja pod hasłem przywrócenia "Solidarności".

9-12.XII

Lech Wałęsa na zaproszenie prezydenta Francǫis Mitterranda przebywał z wizytą we Francji. Był to pierwszy wyjazd za granicę przewodniczącego NSZZ „Solidarność” od 1981 r.

18.XII

W Warszawie w kościele Bożego Miłosierdzia został utworzony Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Sekretarzem Komitetu został Henryk Wujec. Dodatkowo powołano 15 komisji, które miały zajmować się przygotowaniem stanowiska opozycji na obrady Okrągłego Stołu.


20-21.XII

W Warszawie odbyła się pierwsza część obrad X Plenum KC PZPR. W wyniku ostrego konfliktu wewnatrz apratu władzy z Biura Politycznego odeszło sześciu członków, przeciwnych porozumieniom z opozycjom, którzy zostali zastąpieni przez ludzi, majacych zaufanie gen. Wojciecha Jaruzelskiego.


23.XII

Sejm uchwalił ustawy zwiększające swobodę działań gospodarczych, m.in. „Ustawę o działalności gospodarczej” i „Ustawę o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych”.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL