Solidarność

01.06.2009 aktualizacja 13.12.2017

Aleksander Hall

Aleksander Hall. Fot. PAP/D. Kwiatkowski Aleksander Hall. Fot. PAP/D. Kwiatkowski

Aleksander Hall urodził się 20 maja 1953 r. w Gdańsku w rodzinie inteligenckiej. W liceum był jednym z organizatorów grupy młodzieżowej kolportującej antykomunistyczne ulotki i niszczącej partyjne plakaty propagandowe.

Na początku lat `70 należał do grupy samokształceniowej związanej z Duszpasterstwem Akademickim. W 1976 r. był zaangażowany w zbieranie podpisów pod listami protestacyjnymi przeciw zmianom w Konstytucji PRL oraz represjom stosowanym przez milicję wobec robotników Radomia i Ursusa.

W roku 1977 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim.

Od  1977 r. do 1979 r. działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1977 r. był współzałożycielem i redaktorem „Bratniaka”, pisma o charakterze niepodległościowo-narodowym, które ukazywało się do 1981 r.

Należał do założycieli i przywódców powstałego w 1979 r. Ruchu Młodej Polski.

W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Działał na rzecz utworzenia Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, który w grudniu 1980 r. powołała Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania i rozpoczął działalność  w podziemiu.

Wywiad

W maju 1982 r. był współtwórcą Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Gdańsk. Jej członkiem pozostawał do lutego 1984 r. W lipcu tego roku po ogłoszeniu amnestii ujawnił się.

Był redaktorem podziemnej „Polityki Polskiej” (1982-1989), a także publicystą „Przeglądu Katolickiego” (1984-1989). Od 1985 r. do 1987 r. nieformalnie doradzał Lechowi Wałęsie.

W 1985 r. przystąpił do Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”, a w 1988 r. został jego wiceprzewodniczącym. Funkcję tę pełnił do roku 1989. W latach 1986-1989 r. był członkiem Społecznej Rady Prymasowskiej.

Od grudnia 1988 r. wchodził w skład Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.

Brał aktywny udział w obradach Okrągłego Stołu, zasiadając w zespole ds. reform politycznych. W wyborach 4 czerwca 1989 r. nie kandydował, protestując w ten sposób przeciwko trybowi tworzenia list wyborczych Komitetu Obywatelskiego.

W latach 1989-1990 w rządzie Tadeusza Mazowieckiego był ministrem-członkiem Rady Ministrów do spraw współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami.

Od 1990 r. do 1991 r. przewodniczył Forum Prawicy Demokratycznej. Następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Unii Demokratycznej (1991-1992).

W 1992 r. stanął na czele Partii Konserwatywnej. Był jej przewodniczącym do 1997 r.

Od 1997 r. członek Stronnictwa Konsertwatywno-Ludowego, powstałego z połączenia Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego. W latach 2000-2001 szef jej Rady Politycznej.

W Sejmie zasiadał  dwukrotnie: jako poseł Unii Demokratycznej (1991-1993) i Akcji Wyborczej Solidarność (1997-2001).

Aleksander Hall opublikował m.in. „Spór o Polskę” (1993), „Polskie patriotyzmy (1997), „Pierwsza taka dekada” (2000) oraz „Charles de Gaulle” (2002). (PAP)

mjs

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL