Okrągły stół

29.05.2009 aktualizacja 31.07.2016

Andrzej Wielowieyski

Andrzej Wielowieyski. Fot. PAP Andrzej Wielowieyski. Fot. PAP

Andrzej Wielowieyski urodził się 16 grudnia 1927 r. w Warszawie.

W czasie okupacji niemieckiej od 1943 r. walczył w oddziale partyzanckim Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”.

W 1947 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Początkowo pracował w Ministerstwie Skarbu, a następnie w Ministerstwie Finansów.

W latach 1952-1955 był zatrudniony w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych.

Później do 1961 r. w Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie.

Od 1961 r. do 1978 r. pracował w redakcji miesięcznika „Więź”.

Przez wiele lat związany z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie: od 1965 r. do 1972 r. był jego wiceprezesem, a w latach 1972-1981 i 1984-1989 sekretarzem. Był także członkiem władz międzynarodowego ruchu intelektualistów katolickich „Pax Romana”.

W 1980 r. pełnił funkcję eksperta Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a następnie doradcy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W 1981 r. został powołany przez Krajową Komisję Porozumiewawczą na kierownika ekspertów „Solidarności" zgrupowanych w ramach Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych.

W latach 1981-1985 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej.

Od 1982 r. współpracował z redakcją „Królowej Apostołów” i „Gościa Niedzielnego”.

W 1983 r. został doradcą Lecha Wałęsy. Od 1987 r. doradzał Krajowej Komisji Wykonawczej.

Wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

Odegrał bardzo istotną rolę w rozmowach przygotowujących Okrągły Stół. W trakcie jego obrad brał udział w pracach zespołu do spraw gospodarki i polityki społecznej.

W wyborach w czerwcu 1989 r. dostał się do Senatu jako kandydat Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

W Senacie I kadencji (1989-1991) pełnił funkcję wicemarszałka oraz I wiceprzewodniczącego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (do 1990 r.).

Był członkiem Ruchu Obywatelskiego – Akcja Demokratyczna (ROAD), później Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

W komisjach sejmowych zajmował się głównie budżetem, sprawami gospodarczymi oraz samorządem terytorialnym.

W 2001 r. został senatorem z listy Bloku „Senat 2001".

W latach 2003-2005 zasiadał w kole senackim Unii Wolności, później Partii Demokratycznej.

W 2004 r. kandydował jako przedstawiciel Unii Wolności do Parlamentu Europejskiego. Nie dostał się, mimo, że w okręgu warszawskim zajął drugą pozycję po Bronisławie Geremku. Później, również bez powodzenia, w 2005 r. startował do Senatu.

Po śmierci Bronisława Geremka 13 lipca 2008 r. zajął jego miejsce w Parlamencie Europejskim. Jako eurodeputowany należy do Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Jest członkiem  m.in. Komisji Spraw Zagranicznych i  Komisji Spraw Konstytucyjnych.

Andrzej Wielowieyski  odznaczony jest Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej. (PAP)

mjs

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL