Solidarność

21.08.2010 aktualizacja 31.07.2016

Bogdan Lis

Bogdan Lis. Fot. PAP Bogdan Lis. Fot. PAP

Bogdan Lis urodził się 10 listopada 1952 r. w Gdańsku.

W 1970 r. ukończył przyzakładową Szkołę Mechanizacji Przeładunku i rozpoczął pracę jako mechanik w Zarządzie Portu Gdańsk.

Od 1972 do 1981 r. zatrudniony był jako nastawiacz obrabiarek w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor”.

W latach 1974-1980 był członkiem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Od 1975 do 1981 r. należał do PZPR.

W 1978 r. podjął współpracę z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża, organizując ich działalność w „Elmorze”. Kolportował ulotki i niezależną prasę. Równocześnie działał w oficjalnych związkach zawodowych.

W sierpniu 1980 r. wybrano go przewodniczącym  Komitetu Strajkowego w „Elmorze”.

Następnie został wiceprzewodniczącym Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Brał udział w przygotowaniu 21 postulatów strajkowych. Był jednym z sygnatariuszy Porozumienia Gdańskiego podpisanego 31 sierpnia 1980 r.

W Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” w Gdańsku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Był również członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej.

W lipcu 1981 r. wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego.

W październiku 1981 r. w czasie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” został członkiem Komisji Krajowej. W tym samym miesiącu został usunięty z PZPR.

13 grudnia 1981 r. uniknął aresztowania. Władze komunistyczne wydały za nim list gończy.

W latach 1982-1984 jako przedstawiciel Regionu Gdańskiego wchodził w skład Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej.

W czerwcu 1984 r. został aresztowany i przewieziony do wiezienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Wymiar sprawiedliwości PRL oskarżył go o zdradę ojczyzny.

Nie objęła go amnestia z lipca 1984 r. Z więzienia wypuszczony został w grudniu tego roku.

Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność opozycyjną.

Ponownie aresztowany w lutym 1985 r. wspólnie z Władysławem Frasyniukiem i Adamem Michnikiem, w czasie jawnego spotkania z Lechem Wałęsą.

Sądzony w sfingowanym procesie trwającym od marca do maja 1985 r. skazany został na 2,5 roku więzienia m.in. za kierowanie TKK. Z więzienia wyszedł na mocy amnestii we wrześniu 1986 r.

We wrześniu 1986 r. został członkiem powołanej przez Lecha Wałęsę jawnej Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”.

Po utworzeniu Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” został przewodniczącym komisji zagranicznej (1987-1989).

W 1988 r. przed uroczystościami 1 Maja został ponownie aresztowany i skazany na 3 miesiące. Wypuszczony po 4 tygodniach.

W sierpniu 1988 r. jako przedstawiciel KKW brał udział w strajku w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu.

W grudniu 1988 r. wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego utworzonego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.

Uczestnik obrad Okrągłego Stołu, pracował w zespole ds. reform politycznych.

W latach 1989-1991 senator Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych.

W 1990 r. członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W okresie 1997-2005 r. w Unii Wolności. Od 1998 r. członek Rady Krajowej UW, od 2003 r. Zarządu Głównego.

W latach 2005-2009 w Partii Demokratów.  Od 2009 r. w Stronnictwie Demokratycznym.

W 2007 r. zdobył mandat poselski z listy Lewica i Demokraci (LiD).

Od 2000 r. prezes Fundacji Centrum „Solidarności”.

W 2006 r. odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

(PAP)
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL