Okrągły stół

01.06.2009 aktualizacja 31.07.2016

Janusz Reykowski

Urodził się 29 listopada 1929 r. w rodzinie inteligenckiej.

Od 1949 r. był członkiem PZPR.

W 1954 r. ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, na którym następnie pracował naukowo.

W 1972 r. został prof. nadzwyczajnym, a siedem lat później prof. zwyczajnym.

W 1981 r. stworzył zespół ekspertów, przygotowujący analizę sytuacji społeczno – politycznej.

W 1983 r. został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. W tym samym roku wszedł w skład Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON.

W grudniu 1988 r. został członkiem Komitetu Centralnego PZPR i członkiem Biura Politycznego.

Brał udział w rozmowach przygotowujących Okrągły Stół. Uczestniczył m.in. w spotkaniu w Magdalence 27 stycznia 1989 r., podczas którego ustalono procedurę jego obrad, ich zakres oraz termin rozpoczęcia.

W trakcie prac Okrągłego Stołu wspólnie z prof. Bronisławem Geremkiem był przewodniczącym zespołu ds. reform politycznych. Brał także udział w poufnych spotkaniach roboczych w Magdalence (2 i 27 marca), gdzie część problemów rozstrzygana była w mniej formalnej atmosferze.

W czerwcowych wyborach 1989 r. nie kandydował.

Członkiem Biura Politycznego pozostał do końca istnienia PZPR, kierując Komisją Analiz i Prognoz Społeczno – Politycznych KC.

W 1990 r. wycofał się z życia politycznego.

W 1996 r. był jednym z założycieli Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. (PAP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL