Archiwalne sondy

 • Wybór Polaka na papieża w 1978 r. był przede wszystkim:

  odpowiedzią Kościoła powszechnego na sytuację Europy przedzielonej żelazną kurtyną
  40%
  wynikiem potrzeby utrwalenia nowego kierunku w teologii chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II
  16%
  rezultatem zerwania z dominacją włoskich papieży
  10%
  motywowany charyzmą i intelektem Karola Wojtyły
  34%
 • Silny i wykorzystany propagandowo udział Ludowego Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji w 1968 r. wynikał przede wszystkim:

  ze strachu Gomułki, że sytuacja u południowego sąsiada wymknie się spod kontroli bardziej niż polski bunt Marca
  30%
  z formalnych zobowiązań Układu Warszawskiego zawartego w 1955 r.
  22%
  z przekonania Breżniewa i Gomułki, że największym zagrożeniem dla socjalizmu jest wzrost roli „społeczeństwa obywatelskiego"
  18%
  z manewru politycznego PZPR polegającego na chęci pokazania, że Polska jest najbliższym sojusznikiem Związku Sowieckiego
  31%
 • Który z filmów fabularnych najmocniej dotyka emocji i wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim?

  „Kanał” (reż. Andrzej Wajda)
  51%
  „Kamienne niebo” (reż. Ewa i Czesław Petelscy)
  1%
  „Godzina +W+” (reż. Janusz Morgenstern)
  4%
  „Pierścionek z orłem w koronie” (reż. Andrzej Wajda)
  4%
  „Miasto 44” (reż. Jan Komasa)
  39%
 • Od 1990 r. pamięć i wiedza o zbrodni katyńskiej są w Polsce poszerzane i utrwalane głównie poprzez działania:

  dydaktyczne, edukacyjne i muzealnicze
  38%
  kulturalne (film, teatr, TV, literatura piękna)
  23%
  naukowe (badania, debaty, publikacje; także we współpracy z zagranicą)
  18%
  dyplomatyczno-polityczne
  21%
 • Rotmistrz Witold Pilecki jest symbolem:

  walki konspiracyjnej przeciw Niemcom po zakończeniu wojny obronnej 1939 r.
  25%
  ruchu oporu w KL Auschwitz
  22%
  rozpowszechniania wiedzy o Holokauście
  21%
  powojennego podziemia antykomunistycznego
  32%
 • Marzec 1968 pozostaje w pamięci przede wszystkim jako:

  bunt studentów w obronie wolności
  44%
  atak władzy komunistycznej na środowiska artystyczne i naukowe
  5%
  walka frakcyjna wewnątrz PZPR
  24%
  antysemicka kampania i emigracja pomarcowa
  28%
 • Czy Wincenty Witos i inni liderzy opozycji antysanacyjnej skazani w procesie brzeskim powinni zostać zrehabilitowani?

  zdecydowanie tak
  49%
  raczej tak
  16%
  zdecydowanie nie
  19%
  raczej nie
  9%
  trudno powiedzieć
  6%
 • Czy zgadzasz się z opinią, że żołnierze I i II Armii WP powinni być honorowani na równi z żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz podziemia niepodległościowego?

  zdecydowanie tak
  43%
  raczej tak
  26%
  zdecydowanie nie
  12%
  raczej nie
  10%
  trudno powiedzieć
  9%
 • Która z książek Josepha Conrada Korzeniowskiego jest Twoim zdaniem najlepsza?

  "Lord Jim"
  25%
  "Jądro ciemności"
  37%
  "Smuga cienia"
  17%
  "Nostromo"
  2%
  "Tajny agent"
  7%
  "W oczach Zachodu"
  3%
  "Tajfun"
  6%
  inna
  2%
 • Czy popierasz działania MON dotyczące odebrania stopni generalskich Wojciechowi Jaruzelskiemu i Czesławowi Kiszczakowi?

  zdecydowanie tak
  65%
  raczej tak
  4%
  zdecydowanie nie
  19%
  raczej nie
  8%
  trudno powiedzieć
  3%
Stulecie odzyskania niepodległości

 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL