Archiwalne sondy

 • Który z autorów napisał najlepszą książkę o Powstaniu Warszawskim?

  Adam Borkiewicz
  14%
  Jan Ciechanowski
  20%
  Norman Davies
  40%
  Piotr Zychowicz
  18%
  Alexandra Richie
  9%
 • Który z historyków najciekawiej napisał lub pisze syntetyczną historię Polski?

  Paweł Jasienica
  41%
  Jerzy Topolski
  4%
  Henryk Samsonowicz
  7%
  Norman Davies
  16%
  Andrzej Nowak
  33%
 • Które z dzieł Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wywarły na Tobie największe wrażenie:

  „Inny świat. Zapiski sowieckie”
  76%
  „Dziennik pisany nocą”
  11%
  opowiadania, w tym „Wieża”
  7%
  eseje pisane na łamach paryskiej „Kultury”
  4%
  inne
  2%
 • Które z ustaleń i decyzji okrągłego stołu oraz okresu transformacji 1989/1990 okazały się z perspektywy czasu najtrudniejsze do zrealizowania?

  społeczno-ekonomiczne
  47%
  ustrojowo-systemowe
  30%
  symboliczno-tożsamościowe
  19%
  inne
  4%
 • Okrągły stół 1989 r. był przede wszystkim:

  jedynym rozwiązaniem w kontekście upadającej gospodarki i wyczerpania się PRL
  18%
  zgniłym kompromisem, gdyż można było stawiać komunistom odważniejsze żądania
  14%
  racjonalnym kompromisem, gdyż nie można było drażnić komunistów dalej idącymi postulatami
  11%
  scenariuszem komunistów w znacznym stopniu reżyserowanym przez Kiszczaka i Jaruzelskiego
  57%
 • Którego z nieodbudowanych zabytków Warszawy brakuje Ci najbardziej?

  Cyrk Staniewskich na rogu Ordynackiej i Okólnik
  0%
  Dworzec Główny w Al. Jerozolimskich - z wnętrzami bogato zdobionymi freskami, witrażami, rzeźbami i obrazami
  12%
  Pałac Bruhla - siedziba MSZ w II RP przy ul. Wierzbowej
  8%
  Pałac Kronenberga przy ul. Królewskiej - siedziba Rady Regencyjnej
  7%
  Pałac Saski - urbanistyczne zamknięcie Osi Saskiej
  54%
  Pasaż Simmonsa u zbiegu Nalewek i Długiej - wielofunkcyjny kompleks handlowo-usługowy
  2%
  Wielka Synagoga na Tłomackiem - symbol judaizmu reformowanego
  15%
  inny
  2%
 • Którą z kolęd najchętniej śpiewamy w wigilijny wieczór?

  Wśród nocnej ciszy
  37%
  Dzisiaj w Betlejem
  15%
  Lulajże Jezuniu
  11%
  Cicha noc
  11%
  Gdy się Chrystus rodzi
  6%
  Gdy śliczna Panna
  3%
  W żłobie leży
  0%
  Bóg się rodzi
  16%
  inna
  3%
 • Która z wymienionych postaci historycznych najbardziej zasłużyła się w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości?

  Ignacy Daszyński
  4%
  Roman Dmowski
  17%
  Wojciech Korfanty
  4%
  Ignacy Paderewski
  21%
  Józef Piłsudski
  48%
  Wincenty Witos
  2%
  inny
  3%
 • Wybór Polaka na papieża w 1978 r. był przede wszystkim:

  odpowiedzią Kościoła powszechnego na sytuację Europy przedzielonej żelazną kurtyną
  40%
  wynikiem potrzeby utrwalenia nowego kierunku w teologii chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II
  16%
  rezultatem zerwania z dominacją włoskich papieży
  10%
  motywowany charyzmą i intelektem Karola Wojtyły
  34%
 • Silny i wykorzystany propagandowo udział Ludowego Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji w 1968 r. wynikał przede wszystkim:

  ze strachu Gomułki, że sytuacja u południowego sąsiada wymknie się spod kontroli bardziej niż polski bunt Marca
  30%
  z formalnych zobowiązań Układu Warszawskiego zawartego w 1955 r.
  22%
  z przekonania Breżniewa i Gomułki, że największym zagrożeniem dla socjalizmu jest wzrost roli „społeczeństwa obywatelskiego"
  18%
  z manewru politycznego PZPR polegającego na chęci pokazania, że Polska jest najbliższym sojusznikiem Związku Sowieckiego
  31%
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL