Epoka nowożytna

16.02.2012 aktualizacja 19.07.2016

Wystawa "Patrycjat toruński w czasach Mikołaja Kopernika"

Dokumenty, portrety i przedmioty użytkowe znajdą się na wystawie "Patrycjat toruński w czasach Mikołaja Kopernika", która w piątek zostanie otwarta w Toruniu. Ekspozycję przygotowano w Domu Kopernika.

"Szczególną uwagę zwraca dokument sygnowany przez starszego brata wielkiego astronoma, kanonika Andrzeja Kopernika, który jest opatrzony pieczęcią, będącą odciskiem sygnetu z herbem rodzinnym. Cenny jest też dokument podpisany przez wuja Mikołaja Kopernika, biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode" - powiedział PAP kustosz wystawy Michał Kłosiński.

Zaprezentowane zostaną też dokumenty podpisane przez torunian noszących nazwisko Russe i Hitferd, a spisane po niemiecku, który był wówczas językiem powszechnie używanym przez mieszkańców Torunia.

Na wystawie pokazane zostaną m.in. portrety Mikołaja Kopernika. Zwiedzający zobaczą również przedmioty i sprzęty, które służyły dawnym torunianom, m.in. naczynia ceramiczne, piec i monety.

Patrycjat wyróżniał się wśród ludności Torunia XV i XVI w. Była to warstwa społeczna, która miała największy wpływ na władzę w mieście, dominowała w radzie miejskiej, żyła głównie z handlu, zwłaszcza zbożem spławianym do Gdańska, oraz importu towarów spożywczych m.in. ryb i soli.

Pomiędzy rodami związywały się silne więzy przez małżeństwa, co sprzyjało piastowaniu stanowisk w radzie i ławie miejskiej. W pierwszej połowie XV w. elita władzy w mieście liczyła 38 spokrewnionych rodzin związanych z radą oraz 59 rodzin związanych z ławą. Mniej więcej w połowie XV w. nastąpił proces wymiany wpływowych rodzin we władzach miasta. Część rodów wygasła lub straciła na znaczeniu, a jednocześnie do miasta napłynęło kilkanaście niemieckich rodzin kupieckich.

Wystawę przygotowano z okazji przypadającej w niedzielę 539. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. (PAP)

rau/ hes/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL